2007 m. Spausdinti


Knygos ir kiti leidiniai

Joniškėlis / [sudarytojai Eugenijus Petrovas, Algimantas Garliauskas]. [Joniškėlio kraštui skirtoje monografijoje yra straipsnių, kuriuose remiamasi 1974 m. rugpjūtį ir 1975 m. sausį VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijų metu surinkta medžiaga; vienas tokių – Viktoro Dagio straipsnis „Naminis salyklo alus“]. Vilnius : Akstis, 2007. 944 p. : iliustr., faks., nat., portr., žml. ISBN 978-9986-759-35-5.

Venantas Mačiekus: Mokslinė ir kultūrinė veikla. [Septyniasdešimtmečiui skirtas biobibliografinis leidinys: ekspedicijos, išleistos knygos, periodikoje skelbti straipsniai] – V.: Versmė, 2007. – 24 p. : iliustr.


Publikacijos moksliniuose žurnaluose

Kadžytė, Gražina. Iš giliųjų ramuvos versmių: Venantui Mačiekui – 70. Tautosakos darbai, T. XXXIV. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. P. 318–322. (Sukaktys)


Straipsniai periodikoje

Griškevičius, Gediminas. „Lietuvos išgama nebūsiu“ : [Rašinys apie ramuviškį Rimantą Kasparą, ankstį mirusį gabų lituanistą – poetą, satyriką, literatūros kritiką]. XXI amžius, 2007, rugpjūčio 1. Iliustr.

Červokienė, Daiva. Stovyklaujame : [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos senbuviai jau dešimt metų iš eilės organizuoja vasaros stovyklas, kuriose puikiai dera ir metukų, ir devyniolikmečiai vaikai. „Jaunystės draugai ir savo vaikus auklėja panašiai, puoselėja tas pačias vertybes, todėl nekyla sunkumų bendrauti. Tai stovykla ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.“] Valstiečių laikraštis (Sodietė), 2007, rugpjūčio 11, p. 7–8. Iliustr.: K. Driskiaus nuotr.

Iš pokalbių su Romualdu Ozolu: 7–8 dešimtmečio dvasinės erdvės / Kalbėjosi Saulė Matulevičienė : [Prisiminimai apie VU kraštotyrininkų ramuvą, ekspediciją Dūkštose 1970 metais: „Ramuva“, kaip aš suprantu, iš pat pradžių yra grynai etnologinis – ne etnografinis, o etnologinis judėjimas. Ne faktus fiksuojantis, o dvasią atkurti bandantis. Ir tą bandomą atkurti gyvenimo būdą siekiantis padaryti savo gyvenimo būdu. Tai buvo kaip tik tai, dėl ko aš ir pritapau.“]. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5, p. 45–53. Iliustr.: Romualdo Ozolo nuotr. (Atmintis)

Mačiekus, Venantas. Dirbęs Lietuvai : [Prisiminimai apie bendravimą su Antanu Stravinsku, atkūrusiu Lietuvos kraštotyros draugiją: „Antanas nuoširdžiai džiaugėsi, kad Universiteto kraštotyrininkų ramuvai leidžiama organizuoti ekspedicijas, kad į ramuvą įsitraukia vis daugiau įvairių fakultetų studentų, kad ekspedicijose surenkama daug lituanistinės medžiagos.“] Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5, p. 77–78. Iliustr. (In memoriam)

...