2007 m. Spausdinti


Knygos ir kiti leidiniai

Joniškėlis / [sudarytojai Eugenijus Petrovas, Algimantas Garliauskas]. [Joniškėlio kraštui skirtoje monografijoje yra straipsnių, kuriuose remiamasi 1974 m. rugpjūtį ir 1975 m. sausį VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijų metu surinkta medžiaga; vienas tokių – Viktoro Dagio straipsnis „Naminis salyklo alus“]. Vilnius : Akstis, 2007. 944 p. : iliustr., faks., nat., portr., žml. ISBN 978-9986-759-35-5.

Venantas Mačiekus: Mokslinė ir kultūrinė veikla. [Septyniasdešimtmečiui skirtas biobibliografinis leidinys: ekspedicijos, išleistos knygos, periodikoje skelbti straipsniai] – V.: Versmė, 2007. – 24 p. : iliustr.


Publikacijos moksliniuose žurnaluose

Kadžytė, Gražina. Iš giliųjų ramuvos versmių: Venantui Mačiekui – 70. Tautosakos darbai, T. XXXIV. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. P. 318–322. (Sukaktys)


Straipsniai periodikoje

Griškevičius, Gediminas. „Lietuvos išgama nebūsiu“ : [Rašinys apie ramuviškį Rimantą Kasparą, ankstį mirusį gabų lituanistą – poetą, satyriką, literatūros kritiką]. XXI amžius, 2007, rugpjūčio 1. Iliustr.

Iš pokalbių su Romualdu Ozolu: 7–8 dešimtmečio dvasinės erdvės / Kalbėjosi Saulė Matulevičienė : [Prisiminimai apie VU kraštotyrininkų ramuvą, ekspediciją Dūkštose 1970 metais: „Ramuva“, kaip aš suprantu, iš pat pradžių yra grynai etnologinis – ne etnografinis, o etnologinis judėjimas. Ne faktus fiksuojantis, o dvasią atkurti bandantis. Ir tą bandomą atkurti gyvenimo būdą siekiantis padaryti savo gyvenimo būdu. Tai buvo kaip tik tai, dėl ko aš ir pritapau.“]. Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5, p. 45–53. Iliustr.: Romualdo Ozolo nuotr. (Atmintis)

Mačiekus, Venantas. Dirbęs Lietuvai : [Prisiminimai apie bendravimą su Antanu Stravinsku, atkūrusiu Lietuvos kraštotyros draugiją: „Antanas nuoširdžiai džiaugėsi, kad Universiteto kraštotyrininkų ramuvai leidžiama organizuoti ekspedicijas, kad į ramuvą įsitraukia vis daugiau įvairių fakultetų studentų, kad ekspedicijose surenkama daug lituanistinės medžiagos.“] Liaudies kultūra, 2007, Nr. 5, p. 77–78. Iliustr. (In memoriam)

...