2022 m. Spausdinti

Knygos

...

Publikacijos moksliniuose žurnaluose

Apžvelgiant dainotyros horizontus / Bronę Stundžienę kalbina Živilė Ramoškaitė : [Rašinys apie ramuviškės Bronės Katilevičiūtės-Stundžienės mokslinę veiklą folkloristikos baruose. Minima ir VU kraštotyrininkų ramuva: „savaitgaliais su ramuviškiais bičiuliais traukiniu važinėdavome į Dzūkijos kaimus, į Marcinkonis, Zervynas, ypač dažnai – į Mardasavą“.] Tautosakos darbai, t. 64. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022. P. 212–225. Iliustr.

Straipsniai periodikoje ir interneto svetainėse

Mačiekus, Venantas. Rimtos ir linksmos gyvenimo istorijos : [VU kraštotyrininkų ramuvos vadovo prisiminimai: apie darbą Žiobiškyje; įsijungimą į VU kraštotyrininkų veiklą, kaip 1972 m. rugsėjį tapo ramuvos vadovu; apie iš paskos sekiojusius sovietinio saugumo seklius, apie sunkumus suorganizuoti kai kurias vasaros ekspedicijas; apie žygius su draugų būreliu po Lietuvą, etnografinių šalies regionų žmonių bendravimo ypatumus. Publikacijos pradžioje pateikta trumpa biobibliografinė informacija apie autorių.] Būdas, 2022, Nr. 6, p. 72–80. Iliustr. (Atmintis) 

...