2021 m. Spausdinti

Knygos

...

Publikacijos moksliniuose žurnaluose

...

Straipsniai periodikoje ir interneto svetainėse

„Kiek atmenu, vis zurzu dainas...“ / Su ilgamete Žiūrų etnografinio ansamblio vadove Marcele Paulauskiene kalbasi Juozas Šorys : [Marcelė pasakoja apie vaikystę ir gyvenimą Žiūruose, šio krašto dainavimo tradiciją, ansamblio susikūrimą, bendravimą su Jonu Trinkūnu ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkais ramuviškiais: „Ką žinau – mane tiesiog traukė tos dainos, o jos visur kaime skambėjo. Užgirstu, kur dainuoja, tai ir aš jau tą dainą moku. [...] J. Trinkūnas buvo kaip ir ansamblio krikštatėvis. Jis, išgirdis mūsų dainas, ėmė kalbint, kad mes ne tik sau dainuotumėm, bet ir kitiems. Kad važiuotumėm po Lietuvą ir kitiems koncertuotumėm. Žiūrų etnografinis ansamblis buvo vienas pirmųjų, susikūrusių Lietuvoje, ir tai atsitiko Jono dėka.“] Būdas, 2021, Nr. 1, p. 60–69. Iliustr. (Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas)

Iš Jono Trinkūno užrašų apie Ūlos kraštą / Parengė Saulė Matulevičienė : [Ištraukos iš 1971–1974-aisiais J. Trinkūno rašyto dienoraščio – apie Žiūrus, dzūkų būdą, darbus, dainas, Ūlą ir girią. Pabaigoje pateikiamas A. Gudelio rašinys apie pirmąjį Žiūrų ansamblio koncertą Vilniaus universitete 1971 m. vasario 21 d.] Būdas, 2021, Nr. 1, p. 70–78. Iliustr. (Atmintis)

Genienė, Virginija. Prabėgusio laiko metraštininkas : [Pokalbis su ramuviškiu kraštotyrininku, fotomenininku Klaudijumi Driskiumi apie jo kelią į kraštotyrą, knygas ir albumus, skirtus Lietuvos partizanams, bei naujausią – apie Gudijos lietuvius. Apie VU ramuvą Klaudijus kalba taip: „Ramuvos judėjimas buvo labai svarbus, nes jame dalyvavo daug jaunų sąmoningų žmonių, kurie domėjosi savo šaknimis, gilesniu savo krašto pažinimu. Antra, [...] tie jauni žmonės vaikščiojo nuo durų iki durų, užrašinėjo žmonių pasakojimus, dainas, papročius, skleidė pilietiškumo dvasią, iš sąstingio budindami visą tautą.“] Valstiečių laikraštis, 2021, kovo 6, p. 18–19. Iliustr.: K. Driskiaus nuotr.

Mačiekus, Venantas. Prie lietuvybės versmių: Dvidešimt penkeri metai su Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva (1972–1997) : [Ilgamečio VU kraštotyrininkų ramuvos vadovo prisiminimų pirmoji dalis skirta kelionėms po Vilniaus kraštą.] Šiaurės Atėnai, 2021, kovo 12, p. 14, 16. Iliustr. (Paveldas)

Mačiekus, Venantas. Prie lietuvybės versmių: Dvidešimt penkeri metai su Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva (1972–1997) : [Antroje prisiminimų dalyje pasakojama apie veiklos, kuri skatintų lietuviškumo stiprinimą, paieškas, atėjimą į VU kraštotyrininkų ramuvą, ekspedicijų organizavimo ypatumus, skirtingus santykius su VU rektorato, komunistų partijos, komjaunimo, profesinių sąjungų vadovais, sovietų saugumo (KGB) atstovų priežiūrą.] Šiaurės Atėnai, 2021, kovo 26, p. 14–15. Iliustr.: A. Petrašiūno nuotr. (Paveldas)

Mačiekus, Venantas. Prie lietuvybės versmių: Dvidešimt penkeri metai su Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva (1972–1997) : [Trečioje prisiminimų dalyje supažindinama su vasaros ekspedicijų rengimo problemomis, surinktos medžiagos tvarkymu bei publikavimu ir ryšiais su mokslo institutais, pasakojama apie su Vilniaus universiteto istorija susijusius darbus, ramuviškių tradicijas. Pora citatų: „Tautosakos, etnografinės ir kitokios medžiagos rinkimas, nuoširdus bendravimas su kaimo žmonėmis, liaudies dainos – visa tai žadino meilę gimtajam kraštui ir buvo gera tautiškumo ugdymo mokykla. [...] Ekspedicijos, žygiai, tradiciniai klubo renginiai, vakaronės, surinktos medžiagos tvarkymas vienijo ramuviškius, telkė juos į stiprų draugišką kolektyvą.“] Šiaurės Atėnai, 2021, balandžio 9, p. 14–16. Iliustr.: V. Dagio nuotr. (Paveldas)

...