2019 m. Spausdinti

Knygos

Vaitkevičienė, Daiva. Žydinti taurė: Baltų gėrimai ir apeigos : [Monografijoje, skirtoje alaus ir midaus darymo technologijai, papročiams ir apeigoms, rašant apie naminio alaus darymą ir vartojimą, cituojami Viktoro Dagio straipsniai, parengti remiantis jo etnografine medžiaga, surinkta VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijose (beje, pavardžių rodyklėje nurodytas neteisingas vardas, pateikti ir ne visi puslapiai)]. V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. 432 p. Iliustr. ISBN 978-609-425-283-9 (Monografija)

Publikacijos moksliniuose žurnaluose

...

Straipsniai periodikoje ir interneto svetainėse

...

Nėra duomenų...