2016 m. Spausdinti

Knygos

...

Publikacijos moksliniuose žurnaluose

Mačiekus, Venantas. xxx : [Vacys Milius, kurio 90-osioms gimimo metinėms paminėti skirtas šis metraščio numeris, keliolika metų vadovavo VU ramuvos kompleksinių ekspedicijų etnografinės medžiagos rinkėjų grupei.] Etnografija. Metraštis 26. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016. P. ..–...

Straipsniai periodikoje ir interneto svetainėse

Driskius, Klaudijus; Judžentis, Artūras. Prisimenant Kazimierą Eigminą (nuotraukos) : [Pateikiama trumpa K. Eigmino biografija ir atsiminimų ištraukų bei nuotraukų rinkinys iš 1998 m. išleistos knygos „Homo sum. Žodžiai Kazimierui Eigminui“.] Alkas.lt (virtualus), 2016, balandžio 21. Iliustr.

...