2015 m. Spausdinti

Knygos

Nematoma sovietmečio visuomenė / Mokslinė redaktorė Ainė Ramonaitė. [Trečiame skyriuje, kuriame aptariamos kamufliažinio veikimo taktikos, ir šeštame skyriuje, skirtame etnokultūrinio sąjūdžio mobilizacinei galiai, ne kartą pateikiami faktai iš Vilniaus miesto kraštotyrininkų ramuvos ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos veiklos, cituojami ar minimi Vladas Braziūnas, Klaudijus Driskius, Jonas Trinkūnas, Arūnas Vaicekauskas ir kiti VU ramuviškiai]. V.: Vilniaus universitetas, VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“, 2015. 388 p. : Iliustr., asm. rodyklė. ISBN 978-609-8163-01-8.

Publikacijos moksliniuose žurnaluose

...

Straipsniai periodikoje ir interneto svetainėse

Mirė signataras R. Ozolas : [Publikacijoje pateikiami 1990 m. Nepriklausomybės Akto signataro, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario Romualdo Ozolo bendražygių prisiminimai. Vienas jų, Mečys Laurinkus, sako dar iki Sąjūdžio žinojęs, jog Ozolas priklausė VU ramuvai. Romualdas Ozolas, dalyvavęs Dūkštų (1971 m.) ir Luokės (1973 m.) ekspedicijoje, apie ramuvos dvasią, Dūkštų ekspedicijos pajautas pasakojo „Liaudies kultūros“ žurnale 2007 m. paskelbtame straipsnyje.] Delfi.lt (virtualus), 2015, balandžio 6.

Vaišvila, Zigmas. Romualdas Ozolas – Sąjūdžio ir sąžiningumo simbolis : [Ozolo atminimui skirtame rašinyje autorius cituoja ir tokius jo žodžius: „[...] meilės žemei nebuvo įmanoma uždrausti. Meilė nepaklusni jokiai prievartai. Iš meilės savo žemei kilo Sąjūdžio meilė Lietuvai. Savo žemę Lietuvą su visa jos nelaiminga, dramatiška, bet vienintele tikra tikrove mylėjusi karta atkūrė Nepriklausomą valstybę“.] Alkas.lt (virtualus), 2015, balandžio 6.

Bagdonavičius, Vaclovas. Romualdas Ozolas ir visuomeniniai kultūriniai judėjimai : [Pranešime, skaitytame 2015 m. gegužės 8 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje konferencijoje Romualdui Ozolui atminti, daug vietos skiriama Ozolo mąstymą ir veiklą lėmusią tautos idėją formavusioms kraštotyros ramuvoms – Vilniaus miesto ir Vilniaus universiteto: „[...] ypatinga ir tam tikra prasme lemtinga jam buvo pažintis su Vilniaus kraštotyrininkų klubo statusu aštuntajame dešimtmetyje trumpai veikusiu Ramuvos sambūriu. Vėliau šis sambūris tapo Vilniaus universiteto Ramuva. Ramuvos veikimo tikslas pranoko [...] kompleksinių kraštotyrinių ekspedicijų tikslus [...]. Ramuva susikūrė [...] tam, kad nesunyktų pati tauta, kad neužgestų, o naujai įsipliekstų josios puoselėta ir gyvybės dar nepraradusi dvasinė kultūra. [...]  Ramuvos ekspedicijoje 1970 m. vasarą Dūkštose Romualdas kaip niekad betarpiškai ir gyvai pajautė pačios tautos dvasinės kultūros poveikį. [...] Toji anų atžalų gyvybė ir buvo tas brangumynas, kuris švietė Romualdo kelyje iki paskutinės jo gyvenimo akimirkos ir teikė prasmę visiems jo darbams, kurių tada, 1970-siais, tebuvo dar pradžia.“] Alkas.lt (virtualus), 2015, gegužės 15.

Sheshi, Antanas. Kiekybinio įverčio interpretacija : [Aptardamas Vlado Braziūno poezijos rinkinį „Stalo kalnas" (2014) autorius rašo: „Ramuviečiu jį galima pavadinti ne tik kasdienėje veikloje (su šiuo Vilniaus universiteto kraštotyrininkų klubu susijęs ilgokas poeto gyvenimo tarpsnis), bet ir kūryboje.“] Literatūra ir menas, 2015, gegužės 15, p. 10–11.

Klišytė, Rūta. Užlaikių karalijos poetas : [„Poezijos pavasario“ 2015 m. laureatui poetui Vladui Braziūnui skirtame straipsnyje apžvelgiami jo poeziją maitinantys šaltiniai – Pasvalio krašto tarmė, vaikystės vasaros Dagiliškių kaime, potraukis ornitologijai ir fotografijai, tautosakos rinkimas: „[...] universitete patekau į aršiausią „nacionalistų“ lizdą, – sakė prisiminęs Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvą, tautosakos rinkimo ekspedicijas su universiteto ir dabartinio Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, kitais mokslininkais, draugais, bičiuliais“.] Valstiečių laikraštis, 2015, birželio 6, p. 11–12. Iliustr. (Perspausdinta: Alkas.lt (virtualus), 2015, birželio 6. Iliustr.: V. Braziūno asmeninė nuotr.)

...