2014 m. Spausdinti

Publikacijos moksliniuose žurnaluose

...


Straipsniai periodikoje ir interneto svetainėse

Rutkūnas, Valdas. Krivis Jaunius keliauja į Dausas, palaiminęs Lietuvą : [VU ramuvos kūrėjo Jono Trinkūno atminimui skirtas rašinys. „Kai prieš 50 metų sovietinėje Lietuvoje kilo banga užrašinėti Lietuvos kaimuose nykstančią kraštotyrinę medžiagą, Jonas Trinkūnas buvo vienas iš pagrindinių kraštotyros ekspedicijų rengėjų. Jo didžiausias nuopelnas buvo gebėjimas atrasti didžiausius benykstančius lietuviškos kultūros lobius, juos prikelti naujam gyvenimui, sugrąžinti jaunimui. Taip Jonas sukūrė garsųjį Varėnos rajono Žiūrų kaimo ansamblį, kurio galingo dainavimo būdą greit įvaldė Vilniaus Universiteto kraštotyros klubas „Ramuva“. [...] J.Trinkūno vadovaujami studentai sugrąžino liaudies dainoms gyvybingumą ir atvėrė kelią kurtis folkloro ansambliams bei klubams. Liaudies dainas greit papildė ir atgimę liaudies šokiai, vakaronėms suteikę gyvybės ir jaunatvės.“] Alkas.lt (virtualus), 2014, sausio 22. (Perspausdinta: Delfi.lt: Koks buvo lemtingas vyriausiojo krivio gyvenimas? 2014, sausio 22).

Rutkūnas, Valdas. Lietuvybę puoselėjusio krivio nesustabdė net sovietinis saugumas : [Jono Trinkūno atminimui skirtas straipsnis, iš dalies sutampantis su publikuotu Alkas.lt svetainėje.] Lrytas.lt (virtualus), 2014, sausio 22.

Braziūnas, Vladas. Besigilinantis į baltiškąją pasaulėvoką / Kalbėjosi Daiva Červokienė : [Interviu su ramuviškiu, Pasvalio krašto garbės piliečiu, 2013 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu; pokalbyje ne kartą minima VU kraštotyrininkų ramuva, prisimenama jos kūrimasis, įtaka: „[...] ramuva man bus buvusi lemtinga ne tik apsispręsti iš paviršinių žurnalistikos studijų pereit, kaip draugingi žurnalistikos dėstytojai sakydavo, „pas tuos kirvius lituanistus“, taigi į rimtą ir sunkią specialybę, tikrą humanitariką. Jei kuo literatūroj esu savitas, – daugiausia, matyt, dėl jos, dėl ramuvos.“]. XXI amžius, 2014, vasario 14, p. 3. Iliustr.: A. Balbieriaus nuotr. (Perspausdinta: Bernardinai.lt: Vladas Braziūnas: „Poetas – pasaulio virpesių gaudytojas“. 2014, vasario 19. Iliustr.: E. Levin nuotr.)

...