2012 m. Spausdinti

Publikacijos moksliniuose žurnaluose

Laurinkienė, Nijolė. Alus – apeiginis baltų gėrimas : [Straipsnis iliustruotas ir Viktoro Dagio nuotraukomis iš Biržų r. Kirkilų ir Kvietkelių, Pasvalio r. Narteikių kaimų]. // Tautosakos darbai, T. XLIII. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. P. 15–32. : Iliustr., šaltiniai, reziume angl. (Tradicinio pasaulėvaizdžio tyrimai).

Kadžytė, Gražina. Venantui Mačiekui – 75-eri : [Aprašoma Venanto Mačiekaus – ekonomisto ir kraštotyrininko – veikla, daugiausia dėmesio skiriama Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvai, „Versmės“ leidykloje rengiamoms knygoms]. Lietuvos etnologija, T. 12 (21). Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2012. P. 249–252. (Sukaktys).

Nakienė, Austė. Išeivių iš kaimo tapatybės paieškos: miesto folkloro sąjūdis : [Straipsnio skyriuje, skirtame kraštotyrininkų veiklai bei ekspedicijų patirčiai, pasakojama apie Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvą, cituojamos ramuviškių Venanto Mačiekaus ir Arvydo Šliogerio mintys; poroje nuotraukų matome VU ramuviškius vasaros ekspedicijose]. // Liaudies kultūra, 2012, Nr. 6. P. 23–41. : Iliustr., šaltiniai, reziume angl. (Mokslo darbai).


Straipsniai periodikoje ir interneto svetainėse

Mičiulienė, Jūratė. Prie ištakų: nepaklusnieji išaugino Sąjūdį : [Pokalbyje su monografijos „Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia“ sudarytojomis Aine Ramonaite ir Jūrate Kavaliauskaite minima ir VU ramuva: „Etnokultūrininkus kartais „pripjaudavo“, išsilaikyti buvo nelengva. VU kraštotyrininkų „Ramuva“, tarkim, darė kompromisinius, gana gudrius, apgalvotus žingsnius. Klubas buvo ties uždraudimo riba, bet vis dėlto neuždraustas.“] Lietuvos žinios, 2012, vasario 15.

Gyvenimas po kalbos medžiu. Poetą, vertėją, fotografą Vladą Braziūną kalbina Alis Balbierius : [Pokalbyje nemažai vietos skirta VU ramuvai: „Kitas svarbus poveikis, patekus į tų laikų universitetą, buvo staigus įsiterpimas į šviesų būrį žmonių, kurių galvose jau tada buvo gyvas Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos sumanymas. [...] universitete man pasisekė bent jau dėl dviejų dalykų – lituanistikos ir ramuvos. Jų tikrumo aplinkoje mano sąmonėj daug kas nušvito taip, kaip reikėjo, kad nušvistų. Lyg pamerktam į tuomet labai specifinę kraštotyrinę, etnokultūrinę universiteto terpę, many atkuto ir tai, kas buvo girdėta nuo vaikystės gimtam krašte, tėvų ir senelių namuos.“] Metai, 2012, Nr. 2 (vasaris), p. ... (Perspausdinta: Tekstai.lt; Bernardinai.lt, 2012, balandžio 23).

Gyvenimas kraštotyros ekspedicijų ritmu : [Apie kraštotyrą, lokalinius Lietuvos tyrimus ir žmogaus gyvenimo prasmę su 25 metus Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvai vadovavusiu Venantu Mačiekumi kalbasi Daiva Červokienė: „To­kių kom­plek­si­nių eks­pe­di­ci­jų kaip „Ra­mu­va“ ne­or­ga­ni­za­vo nė vie­nos aukš­to­sios mo­kyk­los kraš­to­ty­ri­nin­kai.“] Šiaurės Atėnai, 2012, lapkričio 16, p. 10–11. (Perspausdinta: Alkas.lt, 2012, lapkričio 24; Bernardinai.lt, 2012, lapkričio 28).

Kur prasideda „Versmės“ versmės? : [Aleksandro Šidlausko pokalbis su „Versmės“ leidyklos vadovu Petru Jonušu: „V. Mačiekaus vadovaujamos Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos veikloje dalyvavau porą metų, buvau dviejų šio klubo ekspedicijų dalyvis.“] Lietuvos aidas, 2012, gruodžio 18.

...