2011 m. Spausdinti

Knygos

Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia : [Kolektyvinė monografija] / Mokslinės redaktorės Jūratė Kavaliauskaitė ir Ainė Ramonaitė. [Pirmo skyriaus poskyryje, skirtame žygeiviams, ramuviečiams ir folkloro ansambliams, aprašoma ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva, cituojami Vladas Braziūnas, Venantas Mačiekus, Paulius Subačius, Jonas Trinkūnas, Arūnas Vaicekauskas ir kiti VU ramuviškiai]. V.: Baltos lankos, 2011. 440 p. : Iliustr., asm. rodyklė. ISBN 978-9955-23-532-3.

Publikacijos moksliniuose žurnaluose

Kaimyniškas pasisveikinimas su Tatjana Civjan : [Donatos Mitaitės pokalbis su mokslininke filologe Tatjana Civjan; rašinyje minimas ir jos sūnus Nikolajus Michailovas: „... kai jis tapo studentas, Toporovas išsiuntė jį į ramuvos ekspediciją Mielagėnuose (1985). Nikolajus važinėjo į tas ekspedicijas keletą kartų ir labai didžiavosi, kad yra ramuvietis.“] // Colloquia, T. 26. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. P. 176–183. (Pokalbiai).

Straipsniai periodikoje ir interneto svetainėse

Panumienė, Birutė. Kazimieras Eigminas : [Publikacijoje pristatoma K. Eigmino, kuris buvo aktyvus Lietuvos mokslų akademijos Turistų klubo renginių dalyvis, biografija, pasakojama apie jo kultūrinę įtaką žygeiviams, nurodoma, jog jis dalyvavo kraštotyros ekspedicijose, buvo VU kraštotyrininkų ramuvos narys]. Mokslų akademijos turistų klubas (virtualus), 2011, kovo 28. (Mūsų atmintis)

Ramonaitė, Ainė. Savaiminė visuomenė prieš totalitarinį režimą – Sąjūdžio ištakų tyrimai / Parengė Saulė Matulevičienė : [Pokalbis apie projektą „Sąjūdžio fenomenas: pilietinio judėjimo tinklaveikos studija“, kurio rezultatai sugulė į monografiją „Sąjūdžio ištakų beieškant: nepaklusniųjų tinklaveikos galia“. Straipsnyje nemažai vietos skiriama etnokultūriniam sąjūdžiui, minima, kad Ainės motina Meilutė Ramonienė dalyvavo VU kraštotyrininkų ramuvoje]. Liaudies kultūra, 2011, Nr. 6, p. 1–9. : iliustr. (Perspausdinta: Alkas.lt: A. Ramonaitė: Savaimi visuomenė prieš totalitarinį režimą – Sąjūdžio ištakų tyrimai (I). 2012, balandžio 16; A. Ramonaitė: Savaimi visuomenė prieš totalitarinį režimą – Sąjūdžio ištakų tyrimai (II). 2012, balandžio 17)

...