1983 m. Spausdinti


Knygos ir kiti leidiniai

Respublikinės kraštotyros darbų parodos katalogas/Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja:[Paminėta Pašvitinio apylinkėje surinkta medžiaga "Istorinė-revoliucinė praeitis].-V., 1983.-18p.

Vilniaus V. Kapsuko universiteto kraštotyros klubo ekspadicijos:Centro tarybos prezidiumo posėdžio medžiaga/Parengė:V. Mačiekus, J. Balnytė, Č.Kudaba, G. Kadžytė.-V., 1983.-14p.-Antraštė:Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja.


Publikacijos straipsnių rinkiniuose

Dagys V. Salyklinis alus Pašvitinio apylinkėje [Remiamasi VU kraštotyrininkų ramuvos Pašvitinio ekspedicijoje 1982 m. autoriaus surinkta medžiaga]. - Kn.: Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 metais: Konferencijos, skirtos etnografinių ekspedicijų rezultatams aptarti, tezės. Vilnius, 1983 m. spalio 28 d. / LTSR MA Istorijos institutas. - V., 1983, p. 81–84.

Mačiekus V. Kaimo sueiga XIX a. pab.-XX a. I pusėje.-Kn.: Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 metais:[Konferencijos, skirtos etnografinių ekspedicijų rezultatams aptarti, tezės. Vilnius, 1983 m. spalio 28)/LTSR MA Istorijos institutas.-V.; 1983, p.99-104.

Morkūnas V. Respublikos etnografų darbai 1981 ir 1982 metais:[Paminėtas ir VU kraštotyrininkų klubo darbas].-Kn.: Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 metais:[Konferencijos, skirtos etnografinių ekspedicijų rezultatams aptarti, tezės. Vilnius, 1983 m. spalio 28)/LTSR MA Istorijos institutas.-V.; 1983, p.6.

Vilniaus miestas:[Paminėta ir Pakruojo raj. Pašvitinio ekspedicija].-Kn.:1982 metų ekspedicijos. Rezultatai, patirtis ir rekomendacijos/Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija.-V., 1983, p.10.

Vilnius:[VVU kraštotyrininkų ekspedicijos].-Kn.:Kraštotyros ekspedicijos/Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija.-V., 1983, p.12.


Straipsniai periodikoje

Sudavičius B. Artėjant stojamiesiems:[Paminėtos ir kraštotyrininkų kespedicijos].-Taryb. studentas, 1983, sausio 14.

Respublikinėje kraštotyros darbų parodoje.-Taryb. studentas, 1983, sausio 21.

Kadžytė G. Pirmauja Vilnaius kraštotyrininkai.-Vak. naujienos, 1983, vas. 10.

Kadžytė G. Vperedi vilniuskije kraeviedi.-Vak. naujienos, 1983, vas. 10. (rus).

Sušinskas V. O rūpesčiai tokie, kaip ir visų:[Apie akluosius studentus, paminėti ir ramuviečiai].-Taryb. studentas, 1983, vas. 11.

Starkauskaitė V. Giedras dangus, šviesus pušynas : [1982.XII.31 straipsnio pabaiga: apie V. Dagio žygi 1982 m. lapkričio 6–8 d. iš Senovės pro Musteiką, Pagarendą, Katrą, Krokšlį ir toliau palei Ūlą iki Zervynų.] – Taryb. studentas, 1983, vas. 11, p. 4. – Iliustr.: V. Starkauskaitės pieš.

Makauskas S.:Rankraštis iš VVU kraštotyros klubo archyvo.-Taryb. studentas, 1983, vas. 24, iliustr. Starkauskaitės V.

Tamakauskas G. Akademikas K. Baršauskas:Gižų apylinkės gyventojų atsiminimuose:Mokslo darbai:[Paežerių ekspedicijos medžiaga].

Žilytė D. Kraštotyros klubo vakaronėje...:[Žinutė apie susitikimą su LTSR nusipelniusia kultūros veikėja M. Bordonaite].-Taryb. studentas, 1983, kovo 4.

Istorijos ir nūdienos metraštininkai:[Paminėtas ir klubas].-vak. naujienos, 1983 kovo 17.

Letopisi istorii i sovremennosti.-Več. novosti, 1983, 17 marta.

Driskius K. Avilių šviesuolis. Autoriaus nuotr.:[Apie Zarasų raj. Avilių kol. kolūkietį muzikantą D. Trusecką].-Taryb. studentas, 1983, kovo 18.

Starkauskaitė V. Šeštadienio pavakarė...:[Apie etnografinių valgių vakaronę].-Taryb. studentas, 1983, bal. 8.

Jurkštaitė V. Homo sum:[Apie klubo narį dėstytoją K. Eigminą].-komj. tiesa, 1983, bal. 13.

Jurkštaitė V. Homo sum.-Koms. pravda, 1983, 13 aprelia.

Draugijos ir jos kalbos sekcijų veikla:[Apie Pakruojo raj. Pašvitinio apyl. surinktą klabinę medžiagą].-Mūsų kalba, 1983, Nr. 2, p.48.

Balnytė J. Kraštotyra - komunistiniam auklėjimui:[Paminėtos ir klubo ekspedicijos].-vak. naujienos, 1983, bal. 28.

Budzinauskienė E. Jaunųjų kraštotyrininkų darbai.-Laisvė (JAV) 1983 geg. 13.

Dagys V. Kraštotyrininkų talkos:[Apie diplomantų palydas ir talką rasų kapinėse].-Taryb. studentas, 1983, geg. 20.-Parašas:klubo taryba.

Užkalnis P. Žengiame į dešimtuosius:[Apie VPF. Paminėtas ir vadovas V. Mačiekus].-taryb. studentas, 1983, geg. 20.

Dagys V. Vėl pavasaris...:[Apie diplomantų palydų tradiciją Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse].-Taryb. studentas, 1983, geg. 27.

Krušaitė R. Išeidami neišeikit:[Apie diplomantų palydas].-Taryb. studentas, 1983, geg. 27.

Kraštotyrininkų vasaros darbai:[Žinutėje minima ir Pašvitinio ekspedicija].-Komj. tiesa, 1983, birž. 3.

Mitkutė R. Įgyta antroji profesija:[Paminėtas VPF ir kraštotyros sk.].-taryb. studentas, 1983, birž. 3.

Paužaitė L. Pavasaris kvepėjo ievomis...:[Apie talkas Rasų ir Bernardinų kapinėse].-taryb. studentas, 1983, birž. 3.

Vytaitis Č. Kompleksinė ekspedicija:[Pokalbis su V. Mačiekumi. Pateikiama smulki Lauksargių ekspedicijos programa.-Leniniečių balsas( tauragės raj.), 1983, birž. 14.

Prascienius P. Kovojęs ir laimėjęs kraštas:[Apie Kriaunų apyl. aktyvistą J. Smalstį].-Spalio vėliava (rokiškio raj.), 1983, liepos 19.

Kutrevičius A. Stovyklavo jaunieji programuotojai:[Paminėta VU kraštotyrininkų vakaronė].-panevėžio tiesa, 1983, liepos 26.

Dagys V. Kas įdomaus Lauksargių ir Tauragės apylinkėse?:Kraštotyra.-Leniniečių balsas (Tauragės raj.), 1983 rugp. 2.

Žilytė D. Pakvietė vakaronė:[Tauragės raj. Dapkiškių kultūros naumuose].-Leniniečių balsas (Tauragės raj.), 1983, rugp. 13.

Vasiljeva L. Ekspadicija Tauragės rajone:[Informacija].-vak. naujienos, 1983, rugp. 2.

Mačiekus V. Keturioliktoji:[Lauksargių ekspedicijos vizitinė kortelė].-Taryb. studentas, 1983, rugp. 26.

Mardosa J. Sociologų grupės veikla:[Lauksargių ekspedicijoje].-Taryb. studentas, 1983, rugp. 26.

Meilutytė G. Parein šeimyna iš lygių laukų, parneš vainiką antbaltų rankų...:[Apie tautosakininkų grupę Lauksargių ekspedicijoje].-Taryb. studentas, 1983, rugp. 26.

Milius V. Kas sena ir nauja sodybose:[Apie etnografų grupės darbą].-Taryb. studentas, 1983, rugp. 26.

Petrašiūnas A. Apylinkių praeitis.-Taryb studentas, 1983, rugp. 26.

Stundžia B. kalbininkų darbo vaisiai.-Taryb. studentas, 1983, rugp. 26.

Starkauskaitė V. Vakarėlis Dapkiškiuose:[Jimoristinis pasakojimas].-Taryb. studentas, 1983, rugp. 26.-Be parašo.

Dagys V. Pirmakursi! V. Starkauskaitės pieš.-Taryb. studentas, 1983, rugp. 26. Be parašo.

Mačiekus V. Šlovinga istorija, graži nūdiena:[Apie Lauksargių ekspediciją].-Vak. naujienos, 1983, rugp. 27.

Mačiekus V. Slavnaja istorija, prekrasnoe nastojaščee.-Beč. novosti, 1983, 27 avgusta.

Mačiekus V. Ekspadicija Tauragės rajone:Kraštotyros baruose:[Apie istorikų. etnografų, kalbininkų, tautosakininkų ir muziejininkų darbą].-Tiesa, 1983, rugs.1.

Kraštotyrininkų vasara: K. driskiaus nuotr.-taryb. studentas, 1983, rugs. 9.

Baltrušaitis V. Lauksargių kraitis:[Apie ekspadicijoje surinktus eksponatus].-Taryb. studentas, 1983, rugs. 16.

Kalbos turtai ir jų rinkėjai:Bonifacas Stundžia:[Interviu pasakojama ir apie kalbinės medžiagos rinkimą VU kompleksinėse kraštotyros ekspedicijose].-Mūsų kalba, 1983, Nr.5(111), p.23-25.

Mačiekus V. Kraštotyros skyrius. V. Naujiko nuotr. Taryb. studentas, 1983, spalio 21.

Raginis S. Turizmo skyrius: Universiteto turistų klubas:[Paminėti VPF kraštotyrininkai].-Taryb. studentas, 1983, spalio 21. S.Deveikis aut.?

Užkalnis P. VPF darbo akiračiai:[Paminėta kraštotyros specialybė].-Taryb. studentas, 1983, spalio 21.

Judžentis A. Lapai paslepia takus...:[Apie Universiteto profesorių kapų priežiūrą].-Taryb. studentas, 1983, spalio 28.

Judžentis A. Kraštotyrininkų talkos:[Rasų kapinėse].Vak. naujienos, 1983, spalio 31.

Dagys V. Lauksargių ekspedicija: Kraštotyra. K. Driskiaus nuotr.-Leniniečių balsas (Tauragės raj.), 1983, lapkr. 17, 19, 22.

Kadžytė G. Perversmas giminės hierarchijoje:[Apie vestuvių tradicijas].-Jaunimo gretos, 19883, Nr. 11, p. 20-21.

Kadžytė G. Žagarėje, Žiemgalių žemėje. K. Driskiaus nuotr.-Nemunas, 1983, Nr. 11, p.8-9.

Šaltiniai, kurių neišsemsi:[Rašoma ir apie klubą].-Nemunas, 1983, Nr. 11, p. 10-11.

Baltrūnas V. Dešimtmečių sandūroje;{Paminėtas ir kraštotyrinis darbas].-Taryb. studentas, 1983, gruodžio 9.

Baltrušaitis V. Lauksargių kraitis [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicija] // Tarybinis studentas. - 1983. - Rugs. 16. - P.(?).

Braziūnas V. Kompleksinė ekspedicija // Braziūnas V. Slenka žaibas: Eilėraščiai. - V.: Vaga, 1983. - P.46-48.

Pirmakursi! / Kraštotyrininkų klubo taryba // Tarybinis studentas. - 1983. - Rugp. 26. - P.3. - V.Starkauskaitės pieš.

Mačiekus V. Keturioliktoji [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicija Lauksargiuose] // Tarybinis studentas. - 1983. - Rugp. 26. - P.3.

Mardosa J. Sociologų grupės veikla [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicija Lauksargiuose] // Tarybinis studentas. - 1983. - Rugp. 26. - P.4.

Meilutytė G. Parein šeimyna iš lygių laukų, parneš vainiką ant baltų rankų... [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicija Lauksargiuose] // Tarybinis studentas. - 1983. - Rugp. 26. - P.3.

Milius V. Kas sena ir nauja sodybose [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicija Lauksargiuose] // Tarybinis studentas. - 1983. - Rugp. 26. - P.3.

Petrašiūnas A. Apylinkių praeitis [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicija Lauksargiuose] // Tarybinis studentas. - 1983. - Rugp. 26. - P.3-4.

Stundžia B. Kalbininkų darbo vaisiai [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicija Lauksargiuose] // Tarybinis studentas. - 1983. - Rugp. 26. - P.4.

Vakarėlis Dapkiškiuose [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicija Lauksargiuose] // Tarybinis studentas. - 1983. - Rugp. 26. - P.4.

B. Stundžia: „Naujuosius reiktų švęsti gruodžio 22-ąją...“ / Kalbėjosi R. Poderys // Tarybinis studentas. - 1983. - Gr. 30. - P.2. - Rubr.: Interviu su dėstytoju. - Portr.

Draugijos ir jos kalbos sekcijos veikla : [Paminėtos ir VU kraštotyrininkų ekspedicijos]. - Mūsų kalba, 1983, Nr. 6, p. 38.

...