1979 m. Spausdinti


Publikcijos straipsnių rinkiniuose

Socializmo laimėjimai Lietuvoje. Sariai ir Luokė: (Trumpi istorijos, kultūros, socialinio gyvenimo eskizai): Mokymo metodinė priemonė istorikams ir sociologams. - Vilnius, 1979, 96 p.

Stundžia B. Keli Tauragnų šnektos mažmožiai. - Kn.: Kalbotyra, XXX(1). - Vilnius, 1979, p. 89-90.

Univeristeto studentai prie partizanų šlovės kalvos (1976.V.9.). - Kn.: Jacevičius A. Vilniaus Universitetui-400. - Vilnius, 1979.

Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas: [Paminėta ir kraštotyros vadovo profesija Visuomeninių profesijų fakultete]. - Kn.: Jacevičius A. Vilniaus universitetui - 400. - Vilnius, 1979, p. 90.

Visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas: [Apie klubą]. - V., 1979, p. 171.

Straipsniai periodikoje

Driskius K. Kraštotyrininkai: padaryta nemaža: [Apie ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą]. - Taryb. studentas, 1979, sausio 5.

Ataskaitinė konferencija: [Paminėtas klubas]. - Vak. naujienos, 1979, sausio 18.

Braziūnas Vl. Iš gimtojo kaimo kalnelio:Teofilio Tilvyčio gimimo 75-osioms metinėms. K. Kupriūno nuotr.: [Panaudoti Tauragnų ekspedicijos sociologinės apklausos anketų duomenys]. - Gimt. kraštas, 1979, sausio 18.-Parašas:Talačkonis Vl.

Bartusevičienė A. Absolventų sąskrydis: Vilniaus Universitetui-400. V. Kasperavičiaus ir P. Pojavio nuotr.: [Kalbant apie VPF absolventų sąwskrydį, paminėti ir kraštotyrininkai]. - Komj. tiesa, 1979, sausio 26.

Užkalnis P. Jauniausio fakulteto šventė: [Paminėta ir kraštotyros specialybė VPF]. - Vak. naujienos, 1979, vas. 1.

Armalis V. Žmogus ir visuomeniškumas: Vilniaus Universitetui - 400 metų: Pasakoja absolventė: [klubo veteranė G. Kadžytė]. - Komj. tiesa, 1979, vas. 8.

Varapnickaitė J. Įdomūs žmonės: [Apie susitikimą su revoliucioniere I. Povilavičiūte]. - Taryb. studentas, 1979, vas. 9.

Pabricaitė A. Studentai - tarmių tyrėjai [tyrinėtojai ?]: [Minimos ekspedicijose dirbusios B. Stundžios vadovaujamos kalbininkų grupės]. - Komj. tiesa, 1979, vas. 10, p. 2.

Stanevičius A. Pas garbųjį "dziadzką Albiną": Kultūrų bendradarbiavimo ryšiai. S. Šimkaus nuotr.: [Paminėti kraštotyrininkai]. - Gimt. kraštas, 1979, vas. 15, p.2.

Armalis V. Vilniaus V. Kapsuko Universitete: Ekspedicijos atgarsiai: Žymiems kraštotyrininkams atminti: ["Praėjusią savaitę Vilniaus universiteto kraštotyros klubas surengė susitikimą su Tolminkiemio ekspedicijos dalyviu, istorijos mokslų kandidatu V.Urbanavičiumi..."; "Kraštotyros klubas surengė vakaronę kraštotyrininkams E.Gizevijui, M.Jankui ir V.Kalvaičiui atminti..."]. - Komj. tiesa, 1979, vas. 24, p. 2.

Šaknys B. Gyvenimui mokaisi, studente! Kaip aukštoji mokykla rengia specialistus savarankiškam darbui: [Paminėti ir kraštotyrininkai]. - Tiesa, 1979, kovo 29.

Kuncaitytė A. Antroji profesija: Visuomeninių profesijų fakultete: [Paminėti ir kraštotyrininkai]. - Taryb. studentas, 1979, kovo 30.

Varapnickaitė J. Geros buvo šeimininkės. Autorės nuotr.: [Apie etnografinių valgių vakaronę]. - Taryb. studentas, 1979, kovo 30, p. 3. - Parašas: Vėrinytė J.

Varapnickaitė J. Kraštotyrininkai jubiliejui. - Vak. naujienos, 1979, bal. 2.

Matulevičienė A. Pokalbis apie kraštotyrą: [Paminėtas V. Mačiekaus pranešimas]. - Vak. naujienos, bal. 4.

Račkauskas K. Ruošiantis vasaros ekspedicijoms. - Vak. naujienos, 1979, bal. 12.

Driskius K. Draugų būryje. K. Driskiaus nuotr. [Apie viešnagę VVPI]. - Taryb. studentas, 1979, bal. 13.

Geriausieji: SMD: Kraštotyrininkų klubo: [XXXI SMD konferencijos prizininkų sąrašas]. - Taryb. studentas, 1979, bal. 20.

Kepalaitė L. VVPI,VISI,VDI...: [Apie vakaronę Upninkų ekspedicijos rezultatams aptarti]. - Taryb. studentas, 1979, bal. 27, iliustr.

Talkos: Kultūros paminklų tvarkymo mėnuo. E. Reklaičio nuotr. - Vak. naujienos, 1979, geg. 11.

Varapnickaitė J. Kas sužinota Upninkuose: [Žinutė apie ekspedicijos aptarimą]. - Tiesa, 1979, geg. 23.

Slaboševičiūtė L., Dagys V. Keliavom po Žemaitiją. V.Dagio nuotr. - Taryb. studentas, 1979, geg. 25. - Parašas: Slaboševičiūtė L., Tunkūnas K.

Račkauskas K. Ekspedicijų darbymetis. - Tiesa, 1979, geg. 29.

Jonuškaitė B. Kviečiame į kraštotyros klubą: [Apie klubo susirinkimą]. - Taryb. studentas, 1979, birž. 8.

Račkauskas K. Ekspedicijų metas: [Paminėta būsima Panemunėlio ekspedicija]. - Vak. nauj., 1979, birž. 26.

Pupkis A. 37000: [Paminėtas klubo kalbininkų darbas Tauragnų ekspedicijoje]. - Gimt. kraštas, 1979, liepos 19.

Ekspedicija į Panemunėlį: [Žinutė]. - Vak. naujienos, 1979, rugp. 1.

Ekspedicija V Panemunėlis. - Vak. naujienos, 1979, rugp. 1.

Panemunėlyje-120 kraštotyrininkų: [Interviu su V. Mačiekumi]. - Spalio vėliava (Rokiškis), 1979, rugp. 7.

Braziūnas Vl. Savaitės akiraty: [Žinutė apie Panemunėlio ekspediciją]. - Gimt. kraštas, 1979, rugp. 9.-Be parašo.

Kepalaitė L. Buvo įdomu ir linksma: [Apie vakaronę Panemunėlio t.ū.]. - Spalio vėliava (Rokiškio raj.), 1979, rugp. 14.

Driskius K. Pokario aukoms atminti: [Paminėti Panemunėlio ekspedicijos dalyviai]. - Komj. tiesa, 1979, rugs. 6.

Varapnickaitė J., Stundžia B. Jubiliejinė kraštotyrininkų vasara. "Tarybinio studento" svečiai - Universiteto kraštotyrininkų klubo nariai, rugpjūčio 1-15 dienomis dalyvavę kompleksinėje kraštotyros ekspedicijoje Panemunėlio apylinkėje (Rokiškio rajonas); Į kalbininkų kraitį; Iš linksmojo ekspedicijos dienoraščio. K. Driskiaus ir P. Krikščiūno nuotr. - Taryb. studentas, 1979, rugs. 7, p. 2-3.

Varapnickaitė J. Udačnaja ekspedicija. - Več. novosti, 1979, 17 sent.

Varapnickaitė J. Gausus ekspedicijos derlius [Panemunėlyje]. - Vakarinės naujienos, 1979, rugs. 17.

Driskius K. Ir mokslui ir žmonėms: [Apie Panemunėlio ekspediciją]. - Spalio vėliava (Rokiškio raj.), 1979, rugs. 18.

Burda A. Į penktąjį šimtmetį: [Pokalbyje J. Grigonis paminėjo ir kraštotyrininkus]. - Kalba Vilnius, 1979, rugs. 21.

Krušaitė R. Išmokau suprasti dainą [Panemunėlio ekspedicijoje]. - Draugystė (Vilniaus raj.), 1979, rugs. 22.

Krušaitė R. Ja naučilas ponimat pesniu.-Družba (Vilniaus raj.), 1979, 22 sent.

Varapnickaitė J. Studentai tyrinėjo Panemunėlį: Kraštotyros baruose. - Tiesa, 1979, rugs. 25.

Kelpšaitė N. Ir kalbai, ir kraštotyrai: [Apie Panemunėlio ekspediciją]. - Pedagogas (ŠPI), 1979, spalio 5.

Račkauskas K. Studentai - kultūrinio palikimo puoselėtojai. - Vak. naujienos, 1979, spalio 19.

Stundžia B. Kompleksinė ekspedicija Panemunėlyje.-Pergalė, 1979, Nr.11, p. 183-185.

Driskius K. „Aš- kraštotyros klubo narys“. Autoriaus nuotr.: [Apie klubo naujokų krikštynas]. - Taryb. studentas, 1979, spalio 26.

Vertelis V. Keliaukime, pažinkime: [Apie sekmadienines išvykas]. - Taryb. studentas, 1979, spalio 26.

Mačiekus V. Kviečia kraštotyra. V. Dagio nuotr.: [Apie klubo darbus]. - Taryb. studentas, 1979, lapkr. 2.

patikslinimas[dėl Taryb. studento Nr.31 str. "Keliaukime, pažinkime"]. - Taryb. studentas, 1979, lapkr. 16.

Marulevičienė A. Tvarkėme istorijos paminklų aplinką:Kraštotyros baruose: [Žinutėje minimi ir kraštotyrininkai]. - Tiesa, 1979, lapkr. 14.

Varapnickaitė J. Prie jubiliejaus slenksčio: [Klubo veiklos apžvalga]. - Pedagogas(ŠPI), 1979, lapkr. 23.

Varapnickaitė J. Ten, už bendrabučio durų...: studentų laisvalaikis. G. Balevičienės nuotr.: [Paminėtas ir klubas]. - Vak. naujienos, 1979, lapkr. 29.

Kudarauskas V. Susitikimas su pogrindininku: [L. Kapočiumi]. - Taryb. studentas, 1979, lapkr. 30.

Slaboševičiūtė L. Nuo Kybartų iki Rygiškių. R. Guigos nuotr.: [Apie keturių dienų žygį po Vilkaviškio ir Šakių rajonus]. - Taryb. studentas, 1979, lapkr. 30.-Parašas: Slaboševičiūtė L.

Varapnickaitė J. Varapnickaitė J. Draugystę reikia puoselėti: [Apie išvyką į ŠPI]. - Taryb. studentas, 1979, gruod. 7.

Račkauskas K. Kalbiniai jonavuiečių pavyzdžiai: [Minima ir Upninkų ekspedicija]. - Tiesa, 1979, gruod. 11.

Radvilas G. Radvilas G. Scenoje - darbo tautosaka: [Paminėti ir kraštotyrininkai]. - Komj. tiesa, 1979, gruod. 14.

Krušaitė R. Kai atostogų negaila: [Apie Panemunėlio ekspediciją]. - Moksleivis, 1979, Nr.2, p.15.

Bendikas V. VU Rektoriui akad. J. Kubiliui: [ŠPI rektorius dėkoja už VU kraštotyrininkų viešnagę]. - Taryb. studentas, 1979, gruod. 21.

Bulkevičiūtė J. Kad skambėtų dainos: [Apie L. Burkšaitienės viešnagę klube]. - Taryb. studentas, 1979, gruod. 21.

Vėlius N., Grigas K. Per didį dvarą saulė tekėjo... V.Daraškevičiaus nuotr. - Lit. ir menas, 1979, gr. 29, p. 16.