2010 m. Spausdinti


Publikacijos moksliniuose žurnaluose

Sabaliauskas, Algirdas. Nikolajų Michailovą išlydint : [Straipsnyje rašoma ir apie Nikolajaus dalyvavimą VU ramuvos ekspedicijose, ilgametę draugystę su Kazimieru Eigminu ir kitais ramuviškiais: „tikrais „lituanistikos universitetais“ jam tapo Venanto Mačiekaus vadovaujamos kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicijos“]. // Tautosakos darbai, T. XXXIX. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. P. 262–265. : Iliustr. (Pro memoria).


Straipsniai periodikoje
ir interneto svetainėse

Gruodžio 22 d. įteiktos Kultūros ministerijos 2009 m. premijos...“ : [„Marcelė Paulauskienė – Žiūrų kaimo folkloro ansamblio vadovė, apdovanota už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą“]. Literatūra ir menas, 2010, sausio 1, p. 3. (Kronika).

Mikelionienė, Edita. Pokalbis apie Biržus, vaikystę, ekspedicijas ir… kompiuterį „Minsk-22“ : [Pokalbis su ramuviškiu Viktoru Dagiu; kalbama ir apie VU kraštotyrininkų ramuvos veiklą, ekspedicijas, žygius]. Biržiečių žodis, 2010, balandžio 20, p. 1, 5, 7. (Perspausdinta: Selonija.lt, 2010, balandžio 20)

Jurkevičius, Paulius. Netikėta mirtis Italijoje pakirto Lietuvos bičiulį, garsų baltistą N.Michailovą : [„Italijoje staiga mirė [...] baltistas Nikolajus Michailovas. Udinės universiteto profesorius, kalbininkas, poliglotas, baltų mitologijos tyrinėtojas buvo ir liks žinomas savo darbais Lietuvos bei pasaulio lituanistams, baltistams.“]. lrytas.lt (virtualus), 2010, gegužės 27.

Abejoti, klausti ir tikrintis : [Pokalbis su Viktorija Daujotyte apie XX a. 7–9 dešimtmečių kraštotyros sąjūdį, etninės kultūros puoselėjimą. Greta Vilniaus miesto ramuvps minima ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva]. Liaudies kultūra, 2010, Nr. 3, p. 69–75. : Iliustr. (Perspausdinta: Bernardinai.lt, 2010, liepos 14)

Zavjalova, Marija. Nikolajui Michailovui – mokytojui ir draugui : [Mokslininko, VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijų dalyvio atminimui skirtas straipsnis: „Vėliau, 1985 m., vėlgi V. Toporovas pasiuntė ūgtelėjusį Nikolajų į ekspediciją, surengtą „Ramuvos“, su kuria jis paskui važinėjo po Lietuvą ilgus metus. Nikolajus šias ekspedicijas vadino „vienu iš geriausių savo gyvenimo prisiminimų.“] Liaudies kultūra, 2010, Nr. 3, p. 76–77. : Iliustr. (Pro memoria)

Genienė, Virginija. Jonas Trinkūnas – nuo Ramuvos iki Romuvos : [Pokalbis su Jonu Trinkūnu – apie Vilniaus miesto ramuvos ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos pradžią, Rasos šventes Kernavėje, KGB susidorojimą 1973–1974 metais ir tolesnį persekiojimą, Baltų religinę bendriją Romuvą; straipsnyje ne kartą minima VU kraštotyrininkų ramuva, gaila tik, kad ji netiksliai vadinama, esama ir konkrečių faktinių klaidų (pvz., 1970 m. kovo 4 d. ne buvo įsteigta VU ramuva, o įvyko pirmas viešas jos renginys, vasaros ramuvėlės vyksta ne nuo 1988, o nuo 1998 metų); taip pat dera atkreipti skaitytojų ir ateities tyrinėtojų dėmesį į tai, jog Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva buvo ne religinė, o kultūrinė organizacija, kurios pagrindiniai siekiai – rinkti kraštotyros medžiagą, pateikti mokslo įstaigoms, publikuoti ir kartu ją skleisti: mokytis senųjų dainų ir šokių, jų mokyti jaunimą išvykose į mokyklas bei vasaros ekspedicijų vakaronėse]. Šeimininkė, 2010, birželio 23–29 d., p. 1, 3, 4. (Perspausdinta: Delfi.lt, 2010, birželio 25)

Ramonaitė, Ainė. Pilietinė visuomenė sovietų Lietuvoje? : [Kaip viena pilietinės visuomenės apraiškų nurodoma ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva]. Naujasis Židinys-Aidai, 2010, Nr. 7–8, p. 252–257. (Perspausdinta: lrytas.lt, 2010, rugpjūčio 15; sovietika.lt, 2010, rugsėjo 2)

Ramonaitė, Ainė. Kodėl kraštotyra ir žygeivystė buvo antisovietinė veikla? : [VU kraštotyrininkų ramuvos veikla aptariama greta Vilniaus miesto ramuvos, Vilniaus universiteto ir Kauno politechnikos instituto žygeivių veiklos, cituojami pokalbiai su šių organizacijų atstovais]. Post Scriptum, 2010, gruodis, Nr. 17, p. 4–5.

...