2009 m. Spausdinti


Knygos

Obeliai. Kriaunos: Monografija / [vyriausiasis redaktorius sudarytojas: Venantas Mačiekus]. V.: Versmė, 2009. 2-oji papildyta laida. 1224 p. : iliustr., faks., gaid., žml. (Lietuvos valsčiai; 2).


Publikacijos moksliniuose žurnaluose

Mačiekus, Venantas. Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicijos: folkloro rinkimo ir tautiškumo ugdymo patirtys // Tautosakos darbai, T. XXXVII. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. P. 198–212. : Iliustr., lentelės, šaltiniai, reziume angl. (Iš ekspedicijų patirties).

Baltrušaitis, Vingaudas. Lietuvos liaudies buities muziejaus ir „Versmės“ leidyklos bendradarbiavimas // Gimtasai kraštas, 2009, Nr. 2, p. 138–141. : Iliustr., šaltiniai, reziume angl. (Apžvalgos / Įvykiai).


Mokslo darbai

Baltuonytė, Agnė. Visuomeninė paminklosauga sovietmečio Lietuvoje. Magistro darbas : [Darbe nagrinėjama žygeivystės ir kraštotyros sąjūdžio istorija, kraštotyrai skirtoje dalyje aprašoma Vilniaus miesto ramuvos ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos veikla.] (virtualus) – Vilnius, 2009 / Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas.


Straipsniai periodikoje
ir interneto svetainėse

Šarlauskienė, Angelė. Brandi žurnalistės knyga apie XXI amžiaus žolininkus ir ligas : [Apie ramuviškės Daivos Žilytės-Červokienės knygą „XXI amžiaus Lietuvos žolininkai: kaip įveikti ligas“; minima, jog autorė buvo VU kraštotyrininkų ramuvos narė]. Žalioji Lietuva, 2009, rugsėjis, Nr. 8 (322), p. 11–12.

Driskius, Klaudijus. Klaudijus Driskius. Sugrįžti į savo gentį : [Minima, jog dalyvavo VU kraštotyrininkų ramuvos veikloje, rinko etnografinę medžiagą]. / Kalbino Kristina Buidovaitė. Bernardinai.lt (virtualus), 2009, gruodžio 1. Iliustr.: 4 K. Driskiaus nuotr., aut. portr.

Kiselytė, Reda [Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos bibliotekos vedėja]. „Lietuvos valsčių“ monografijos ugdymo procese : [Apie „Versmės“ leidyklos monografijas; jų ar daugelio jų straipsnių pradžių pradžia – Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinės ekspedicijos, pagaliau pačios leidyklos pradžių pradžia – ta pati ramuva]. Lietuvos aidas, 2009, gruodžio 12, p. 7. (Visuomenė).