2008 m. Spausdinti


Knygos

Astrauskas A. Per barzdą varvėjo: Svaigiųjų gėrimų istorija Lietuvoje : [Knygoje aptariama naminio midaus, alaus ir degtinės darymo raida Lietuvoje. Skyriuje, skirtame naminei aludarystei (p. 133–155), remiamasi Viktoro Dagio medžiaga, surinkta VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijose ir apibendrinta jo publikacijose – straipsniuose ir knygutėje „Darau savo alų“]. – V.: Baltos lankos, 2008. – 221 p. : iliustr. ISBN 978-9955-23-141-7.


Publikacijos knygose ir moksliniuose žurnaluose

Braziūnas, Vladas. Prisiminimai iš kuosų ir strazdų ateljė : [Minima VU kraštotyrininkų ramuva, išsakoma mintis, jog iš čia kilo autoriaus domėjimasis ir kitų tautų literatūra, tautosaka, poezija]. – Dzīvās baltu valodas / Sastādījusi Dace Markus. – Jelgava: Rasa ABC, 2008. – P. 12–20.

Seliukaitė, Irena. Antanas Stravinskas : [Rašinys, skirtas A. Stravinskui atminti; minima, jog jam dirbant Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininko pavaduotoju „Vilniaus universiteto kraštotyros klubas „Ramuva“ telkė tautiškai nusiteikusį jaunimą“.] Lietuvos etnologija, 2008, Nr. 8 (17), p. 191–192. Iliustr. (In memoriam)


Straipsniai periodikoje

...