2004 m. Spausdinti


Knygos

Kvėdarna: Monografija / [vyriausiasis redaktorius: Kazys Misius]. – V.: Versmė, 2004. – 1160 p. : iliustr., faks., gaid., žml. – (Lietuvos valsčiai; 10).


Straipsniai periodikoje

...

2001-09-22 Žiūrų ansamblis atšventė 30 metų jubiliejų. Nuotrauka iš ansamblio vadovės M. Paulauskienės asmeninio albumo // Šalcinis: Dzūkijos nacionalinis parkas. - 2004. - Kovas. - Nr. 50. - P. 2.

Pažvelkime ir mes dar kartą į „Šalcinius”, prisiminkime nors keletą gražiausių prasmingiausių sakinių / „Šalcinio” redkolegija [„Šalcinis” Nr. 7 (1993 m.) Jonas Trinkūnas: „Mums, Universiteto kraštotyrininkams, pasisekė – Varėnos krašte mes suradome Žiūrų kaimą. Tai buvo 1970 metais.”] // Šalcinis: Dzūkijos nacionalinis parkas. - 2004. - Kovas. - Nr. 50. - P. 3.

...