2003 m. Spausdinti


Publikacijos straipsnių rinkiniuose

Trinkūnas J. Jaunimo etnokultūrinis sąjūdis XX a. 7–8 dešimtmetyje. [Šio „judėjimo tikslas buvo formuoti tautinę savimonę, kurti taikaus pasipriešinimo būdus. Buvo nevengiama įvairių prisitaikymo formų, kurios tapo to meto visuomeninio gyvenimo norma.“ Apžvelgiama Vilniaus miesto ir Vilniaus universiteto kraštototyrininkų ramuvų, žygeivių, kraštotyros klubo „Alkas“, liaudies dainų klubo „Raskila“ – aktyviausių etninės kultūros organizacijų – veikla ir sovietinės valdžios represijos.] // Iš Lietuvos sociologijos istorijos. 4 knyga. – Vilnius: Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 2003, p. 136–149.

Tūtlytė R. „Gėlių vaikai” ir „blogio gėlės”. [Minima Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva, piešiamas jos veiklos kontekstas] // Naujausioji lietuvių literatūra (1988–2002) / Sudarė Giedrius Viliūnas. – Vilnius: Alma littera, 2003. – P. 93–102.


Straipsniai periodikoje

Braziūnas V. Nuotrauka atsitinka kaip eilėraštis: Fotografuojantį poetą Vladą Braziūną on-line mandagiai kamantinėja Ričardas Šileika. [Minima Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva] // Literatūra ir menas. – 2003. – Birželio 13. – P. 10. – [4] V. Braziūno nuotr.

...