2001 m. Spausdinti


Publikacijos straipsnių rinkiniuose

Braziūnas V. Etninės tradicijos nuostatos. II: Esė, pasirėmus į vaikštančio alaus kubilą [Minimos ir VU kraštotyrininkų ramuvos monografijos] // Žiemgala. - 2001. - Nr.1. - P. 8-12.

Braziūnas V. Slenka žaibas / Kalbėjosi A. Strakšys [Prisimenama ir VU kraštotyrininkų ramuva] // Gėlynas: Susitikimai su Zigmo Gėlės premijos laureatais. - V.: Žuvėdra, 2001. - P. 48-49.

Gudavičius H. Jeigu yra šaltinis... : Prisimename Mančiagirės kaimo pasakorę ir šiaudinių sodų pynėją Malviną Česnulienę [„Vladas Braziūnas prisiminė, kaip prieš 30 metų atrado Žiūrus ir Mančiagirę“] // Dainava. - 2001. - Nr.1. - P. 56[-57].


Straipsniai periodikoje

Seliukaitė I. Kraštotyros judėjimas XX a. pabaigoje [Minima „Versmės“ leidykla, leidžianti iš Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinių ekspedicijų medžiagos parengtas kraštotyros monografijas] // Mokslas ir gyvenimas. – 2001. – Nr. 1. – P. ?.

[Braziūnas V., Driskius K.] Šiemetinės ramuvos ekspedicijos vieta ir laikas – pati ramuva // Klaipėda. - 2001. - Saus. 16. - P.23.

Braziūnas V., Driskius K., Mačiekus V. Mes, žmonės ramuvos // Dialogas. - 2001. - Saus. 26. - P. 13. - K. Driskiaus nuotr.

Braziūnas V. Žemaitiški tikriniai: galios medžiai [Prisimenama ir VU kraštotyrininkų ramuvos pradžia, Dūkštų ekspedicija] // Klaipėda. - 2001. - Vas. 1. - P. 4.

Geda S. Tolesnieji 2000 gyvavaizdžiai: Gegužės 11, ketvirtadienis [Minima (tendencingai subjektyviai) ir kai kurios Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos priešistorės detalės] // Šiaurės Atėnai. - 2001. - Vas. 3. - P. 5.

[Braziūnas V., Driskius K.] Šiemet ramuvos ekspedicijos vieta ir laikas – pati ramuva // Mokslo Lietuva. - 2001. - Vas. 8. - P. 5.

Trinkūnas J. Romuvos kalba [Minimos ir kai kurios Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos priešistorės detalės] // Šiaurės Atėnai. - 2001. - Vas. 11. - P. 11.

Braziūnas V. Visi į laisvąją Kaziuko rinką!: (Iš Kazių ir Kaziūnių gyvenimo. I) [Prisimenama ir VU kraštotyrininkų ramuva, jos žmonės] // Klaipėda. - 2001. - Kov. 1. - P. 5.

[Braziūnas V., Driskius K.] Ramuvos ekspedicijos vieta ir laikas – pati ramuva // Lit. ir menas. - 2001. - Kov. 2. - P. 12.

Braziūnas V. Visi į laisvąją Kaziuko rinką!: (Iš gyvenimo Kazių bei Kaziūnių. III) [Prisimenama ir VU kraštotyrininkų ramuva, jos žmonės] // Klaipėda. - 2001. - Kov. 3. - P. 4.

Braziūnas V. Visi į laisvąją Kaziuko rinką!: (Iš gyvenimo Kazių bei Kaziūnių. IV) [Prisimenama ir VU kraštotyrininkų ramuva, jos žmonės] // Klaipėda. - 2001. - Kov. 5. - P. 4.

Braziūnas V. Ekspedicija jaunystėn į Sarius // 7 meno dienos. - 2001. - Bal. 6. - P. 5.

Braziūnas V. Svetingumo menas: Ars moriendi [Prisimenama ir VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijos, jose sutikti žmonės] // Klaipėda. - 2001. - Bal. 25. - P. 5.

Mačiekus V. Dirvonų plėšimo ramuva: Su Vilniaus universiteto kraštotyros [=kraštotyrininkų] ramuvos vadovu Venantu Mačiekumi kalbasi Juozas Šorys // Šiaurės Atėnai. - 2001. - Geg. 19. - P. 10-11. - A. Petrašiūno nuotr.

Braziūnas V. Sveiks, razumėli! [Minima ir VU kraštotyrininkų ramuva, jos ekspedicijos] // Darbininkas (Brooklyn). - 2001. - Birž. 1. - P. 6.

Braziūnas V. Kaip mane bandė sutvarkyti visa Palangos milicija [Minima ir VU kraštotyrininkų ramuva] // Klaipėda / Palangos tiltas. - 2001. - Birž. 16-22. - P. 15.

Braziūnas V. Apie tuos, kur neišvertė kailio, o liko [Apie Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvą ir Lietuvos žaliųjų judėjimą; gaila, ramuva redakcijos visur nuosekliai ištaisyta į romuvą] // Klaipėda. - 2001. - Liep. 13. - P. 4.

Braziūnas V. Ramaus bendrumo ramuva, bendrinis žodis // Klaipėda. - 2001. - Liep. 17. - P. 4.

Paršonis P. Šventasis kaimas - Visdieviai [minima, cituojama monografija „Obeliai. Kriaunos“] // Žalioji Lietuva. - 2001. - Liep. - Nr. 14. - P. 4.

Braziūnas V. Iš dangaus ir iš laikrodžio laša... [Prisimenama VU kraštotyrininkų ramuva, jos žmonės] // Klaipėda. - 2001. - Rugp. 9. - P. 5.

Braziūnas V. Dangaus ir žemės kuriantys paveikslai [Minima Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos 1981 m. ekspedicija Paežeriuose; skelbiama jos dalyvės Nanos Devidzės prisiminimų] // Klaipėda. - 2001. - Rugs. 11. - P. 5.

Motiejūnas V. „...esu Vydūno nelaisvėje“ [60-metį švenčiantis Vacys Bagdonavičius „visąlaik buvo tarp tų, kuriuos reikėtų vadinti tyliaisiais rezistentais: Indijos bičiulių draugijoje, Vilniaus kraštotyrininkų ramuvoje, kurios veikla 1971 m. buvo šiurkščiai užgniaužta“] // Metai. - 2001. - Nr. 10. - P. 154-155.

Rafanavičienė G. Varėnoje kasmet gausėja „Sidabrinių bičių“ šeima [2001 09 09 Varėnos rajono kultūros ir meno taryba kaip daugiausia šio krašto kultūrai nusipelniusį žmogų Sidabrinės bitės ženkleliu ir premija apdovanoja šiemet trisdešimtmetį švenčiančio Žiūrų etnografinio ansamblio vadovę Marcelę Paulauskienę] // Lietuvos rytas / Mūzų malūnas. - 2001. - Sp. 2. - P. 2.

Skomskis J. Suneštinių maratonas [apie Versmės leidyklos knygas] // Lit. ir menas. - 2001. - Lapkr. 16. - P. 16.

Šileika R. Rugsėjis, spalis: Varėna [Sidabrinės bitės apdovanojimas Žiūrų etnografinio ansamblio vadovei Marcelei Paulauskienei] // Lit. ir menas. - 2001. - Lapkr. 16. - P. 12.

Šorys J. Sengirės vitražai [minima Versmės leidyklos knyga „Raguva“ ir kt.] // Šiaurės Atėnai. - 2001. - Lapkr. 17. - P. 10.

Braziūnas V. Perkūnas trenkia į didelius ir gaili mažų: Penkios pėdos, keturi coliai – vaiks su ūsais / Kalbėjosi O.Stražnickienė [Prisimenama ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kūrimosi epizodai] // Ekstra. - 2001. - Nr. 45. - Lapkr. 19-25. - P. 24.

Braziūnas V. Dalia ir deivės geltonkasės smuikas [Minima Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva, jos žmonės] // Klaipėda. - 2001. - Lapkr. 22. - P. 5

...

Interviu su Nikolajum. // Respublika. – ?