2000 m. Spausdinti


Knygos

Dagys, Viktoras. Darau savo alų : [remiamasi ir VU kraštotyrininkų ramuvos kompleksinių ekspedicijų medžiaga]. – Kaunas: Ūkininko patarėjas, 2000. 45 p. : iliustr. ISBN 9955-416-23-8. („Meisterio“ knygynėlis; 24).

Žiobiškis / redakcinė komisija: Venantas Mačiekus ... [et al.]. Vilnius: Versmė, 2000. 1024 p. : iliustr., faks., gaid., žml. ISBN 9986-9236-3-8. (Lietuvos valsčiai; 4).


Publikacijos knygose ir straipsnių rinkiniuose

Braziūnas, Vladas. Venantas Mačiekus ir ramuva: atsparos metai : [V. Mačiekus – ilgametis VU kraštotyrininkų ramuvos vadovas]. // Žiobiškis. Vilnius: Versmė, 2000, p. 605–618.

Rimkus, V. Regionalizmas – prigimtinis ir plėtojamas : [„Plėtojant regionalizmą ypač daug nuveikė kraštotyrininkai“; minima ekspedicijos, Žagarės, Platelių, Gruzdžių monografijos]. Žiemgala, 2000, Nr. 2, p. 18.


Straipsniai periodikoje

Braziūnas, Vladas. Vermonto vertikalė, arba Žalio vermuto gurkšnis Žaliakalny : [prisimenama ir savo 30-metį švenčianti VU kraštotyrininkų ramuva]. Klaipėda, 2000, rugp. 19, p. 18; Tas pat. Darbininkas (Brooklyn), 2000, gr. 8, p. 4; [...] 2001, saus. 5, p. 4.

Braziūnas, Vladas. Be pažymėjimo : [prisiminimai ir iš VU kraštotyrininkų ramuvos]. Klaipėda, 2000, lap. 17, p. 4.