1999 m. Spausdinti


Knygos

Plateliai: Monografija / [redakcinė komisija: Venantas Mačiekus ... [et al.]. – V.: Versmė, 1999. – 800 p. : iliustr., faks., gaid., žml. – (Lietuvos valsčiai; 3). ISBN 9986-9236-1-1.


Publikacijos straipsnių rinkiniuose

Mačiekus V. „Geras Norberto žodis man buvo paspirtis“ // Norbertas Vėlius / Sudarytojos Irena Seliukaitė, Perla Vitkuvienė. – Vilnius: Mintis, 1999.


Straipsniai periodikoje

Grudzinskas L. Sidabro lobiai iš ežerų ir milžinkapių krašto / Anot.: Plateliai. – V.: Versmė, 1999 // Lietuvos aidas. – 1999. - Kov. 18. – P. (?).

Buchaveckas S. Monografijoje – Platelių istorija // Lietuvos rytas / Savaitgalis. – 1999. – Bal. 23. – P. 11.

Satkauskytė D. Prarastas vieno miestelio laikas / Rec.: Žagarė. – V.: Versmė, 1998 // Dienovidis. – 1999. – Bal. 23–29. – P. 11.

Braziūnas V. Didelių kelionių maršrutai / Dienovidis. – 1999. – Sp. 8–21. – P. 10–11. – O. Pajedaitės nuotr.

Braziūnas V. Gyvenimas – tiktai sugrįžimai [Prisiminimai ir iš VU kraštotyrininkų ramuvos] / Kalbėjosi A. Strakšys // Šiaulių kraštas. – 1999. – Lap. 25. – P. 12.

Bufienė G. Tautosakos vertė // Lit. ir menas. – 1999 12 18. – P. 14.