1997 m. Spausdinti


Publikacijos straipsnių rinkiniuose

Braziūnas V. Kompleksinė ekspedicija // Sielos tėvynė – kalboj: Lietuvių poezija gimtosios kalbos tema / Sudarė K. Župerka. – Šiauliai: Saulės delta, 1997. – P. 158–159.


Straipsniai periodikoje

Braziūnas V. Ekspedicijų aistra blėsta. Žiebiasi – knygų? // Gimtasis kraštas. - 1997. - Vas. 21. - P. 28-30. - V. Braziūno, V. Račinsko nuotr.

Septynios dienos Lietuvoje: įvykių ir faktų srautas: Trečiadienis [„Už nuopelnus lietuvių etninei kultūrai valstybinė Jono Basanavičiaus premija paskirta J. Trinkūnui ir V. Mačiekui.“] // Lietuvos rytas. - 1997. - Lapkr. 22. - P. 4.

Daumantas V. Valstybė įvertino ramuviečių sielovadą [J. Basanavičiaus premija paskirta J. Trinkūnui ir V. Mačiekui] // Voruta. - 1997. - Gr. 6-12. - P. 5.

1997 metų dr. Jono Basanavičiaus premijos laureatai – tautiniai jaunimo sielovadininkai ramuviečiai Venantas Mačiekus ir Jonas Trinkūnas / L. Žilytės nuotr. // Voruta. - 1997. - Gr. 13-19. - P. 3.