1996 m. Spausdinti


Knygos

Sintautai. Žvirgždaičiai : [Knyga parengta, remiantis VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijos Sintautų apylinkėje 1987 m. surinkta medžiaga]. Vilnius: Vakarinės naujienos, 1996. 430 p.


Straipsniai periodikoje

Braziūnas, Vladas. Nepasėda šimtadarbė, balsas sidabravarpis, liežuvis šilko botagas – kas? : „Sostinė“ supažindina: muzikologė, „Ratilio“ vadovė, Jono Basanavičiaus premijos laureatė Zita Kelmickaitė. Lietuvos rytas / Sostinė, 1996, vasario 14, p. 52. Nuotr.

Stundžia, Bonifacas. Sit tibi terra levis : [Kazimiero Eigmino nekrologas, rašoma ir apie jo žygius ir ekspedicijas su VU kraštotyrininkais: „Vargu ar kas galėtų suskaičiuoti, kiek jis yra užrašęs kaimų, pievų, miškų, balų, ežerų ir upių vardų. Kelioms kraštotyrininkų, ramuviškių kartoms Kazimieras buvo gyva legenda, tarsi naujųjų laikų piligrimas, niekada nieko neužgavęs, niekad nesiguodęs dėl nuolatinių nepriteklių.“] Lietuvos aidas, 1996, balandžio 25, nr. 81, p. ??. Iliustr.

Stundžia, Bonifacas. Kazimieras Eigminas : [Pro memoria] Gimtoji kalba, 1996, nr. 5, p. 29–31. Portr.

Braziūnas, Vladas. „Kai mes dar mylėjome savo numirėlius“ : [Prisimenama ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva, Kazimieras Eigminas] Gimtasis kraštas, 1996, lapkričio 11–17, nr. 30, p. 8.