1988 m. Spausdinti

Publikacijos knygose

...

Straipsniai periodikoje

Įvairiatautė Vilniaus kultūra / Parengė V. Mačionytė : [Meno darbuotojų rūmuose VU kraštotyrininkų ramuvos surengto vakaro „Įvairiatautė Vilniaus kultūra“ metu E. Gudavičiaus ir I. Lukšaitės pateiktos istorinės apžvalgos pagrindu parengtas straipsnis.] Tarybinis studentas, 1988, sausio 8, p. 3, 4. (Ramuva)

...

Kadžytė, G[ražina]. Takai, vedantys pas žmones : [Informacinis rašinys Biržų rajono laikraštyje prieš rugpjūčio 1–14 d. Papilio apylinkėje vyksiančią VU kraštotyrininkų ramuvos kompleksinę ekspediciją.] Biržiečių žodis, 1988, liepos 21, p. 4.

...

trūksta duomenų...