1987 m. Spausdinti

Publikacijos knygose

...

Straipsniai periodikoje

Balčiūtė, L[ina], Balvočiūtė D[alia]. „Ne žemės derlumu“ : [Rašinys apie VU Studentų mokslinės draugijos Baltų filologijos būrelio 40-mečio renginį, kurio dalyvius į liaudies dainų, šokių ir žaidimų sūkurį įtraukė VU kraštotyrininkai.] Tarybinis studentas, 1987, sausio 16, p. 4.

...

trūksta duomenų...