1985 m. Spausdinti

Publikacijos straipsnių rinkiniuose ir kituose leidiniuose

Braziūnas V. „Mes viržiai, mes šilo viržiai...“ // Kasparas R. Žvaigždynų ratas: Lyrika, satyra, kritika / Sudaryt. V. Braziūnas. - V.: Vaga, 1985. - P. 141–152.

Dagys V. Liaudies meteorologija Tauragės apylinkėse [Remiamasi VU kraštotyrininkų ramuvos Lauksargių ekspedicijoje 1983 m. surinkta medžiaga]. // Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1983 ir 1984 metais. – Vilnius, 1985. P. 103–105. – Antraštė: Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutas.

Mačiekus V. Žemės naudmenų nuomojimas Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. pirmoje pusėje [Remiamasi VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijose surinkta medžiaga]. // Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1983 ir 1984 metais. – Vilnius, 1985. P. 80–83. – Antraštė: Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutas.


Straipsniai periodikoje

nėra duomenų...