1984 m. Spausdinti


Knygos ir kiti leidiniai

Gamtos sekcijų veikla:Metodiniai nurodymai kraštotyrininkams. Sud. Č. Kudaba: [Paminėta Vilkaviškio raj. Paežerių apyl. vykusi ekspedicija]. - Vilnius, 1984, 8 p. - Antraštė: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja.

Rekomendacijos Didžiojo Tėvynės karo istorijos medžiagos rinkėjams. Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja: [Paminėti ramuviečiai, besinaudojantys A. Petrašiūno parengtomis anketomis]. - Vilnius, 1984, 36 p.

1983/84 m. ekspedicijų apžvalga. Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja. - Vilnius, 1984, 48 p.

 

Straipsniai periodikoje

Stundžia B. kompleksinė ekspedicija Tauragės rajone: [Lauksargių ir Tauragės apylinkėse]. - Pergalė, 1984, Nr.1, p. 182-183.

Subačius G. Kraštotyra ir kalba: [Minimi ramuviečiai, pastoviai renkantys kalbos medžiagą]. - Taryb. studentas, 1984, vas. 10.

Milickytė Z. Visuomeninių profesijų fakultetas: [Žinutėje paminėtas ramuviečių indėlis krašto kultūrai]. - Vak. naujienos, 1984, vas. 23.

Judžentis A. Nuo Žemaitės iki Mačernio: [Apie keturių dienų žygį po Žemaitiją]. - Taryb. studentas, 1984, vas. 24.

Skaisgirytė A. Visuomeninių profesijų fakultetui - 10: [Paminėtas ir kraštotyros skyrius]. - Taryb. studentas, 1984, kovo 2.

Seliukaitė I. Istorijos ir nūdienos metraštininkai: [Paminėti ir universiteto kraštotyrininkai]. - Vak. naujienos, 1984, kovo 14.

Stanevičiūtė S. Žinios pečių neslegia: Visuomeninių profesijų fakulteto dešimtmetis: [Psausdinamas klubo vadovo V. Mačiekaus atsakymas į korespondentės klausimą apie kraštotyros indėlį kultūrai. - Taryb. studentas, kovo 23, iliustr.

Masytė G. "Žaltvykslėje" kraštotyrininkai surengė...: [Žinutė apie etnografinių valgių vakaronę. - Taryb. studentas, 1984, bal. 13.

Draugijos ir jos kalbos sekcijų veikla: [I-ja apie kompleksinę ekspediciją tauragės raj. Laukssargių apyl.]. - Mūsų kalba, 1984, Nr. 2, p. 45.

Paužaitė L. "Puikiam žmogui, entuziastingai kraštotyrininkei...: [Žinutė apie diplomantų palydas]. - Taryb. studentas, 1984, birž. 1.

Kozicz J. Rossa wymaga opieki: Ocalic od zapomnienia: [Paminėti ir V. Mačiekaus vadovaujami kraštotyrininkai, prižiūrintys buvusių Universiteto dėstytojų kapus]. - Czervony sztandar, 1984, birž. 2.

Judžentis A. Ramu ir vėsu kapinėse... - Taryb. studentas, 1984, birž. 15.

Dagys V. Kas įdomaus Seirijų apylinkėje:Kraštotyros baruose: [Lazdijų raj. gyventojams apie kraštotyrininkų ramuvą ir ekspedicijos tikslą]. - Darbo vėliava (Lazdijų raj.), 1984, rugp. 7.

Nuo Užupio iki Seirijų: [Apie ekspediciją]. - Vak. naujienos, 1984, rugp. 9.

Revaitienė I. Penkioliktoji - Dzūkijoje: [Pasakojimas apieSeirijų ekspediciją]. - Komj. tiesa, 1984, rugp. 30.

Mačiekus V. XV kraštotyrininkų: [Ekspedicijos dalyvių vizitinė kortelė]. - Taryb. studentas, 1984, rugp. 31.

Milius V. Po dzūkų sodybas: [Apie etnogrtafų darbą ekspedicijoje]. - Taryb. studentas, 1984, rugp. 31.

Mardosa J. Kaimas sociologų anketose. - Taryb. studentas, 1984, rugp. 31.

Petrašiūnas A. Seirijų apylinkė praeityje ir šiandien. Autoriaus nuotr. - Taryb. studentas, 1984, rugp. 31.

Vaicekauskas A. Penkioliktoji ekspedicija. K. Driskiaus nuotr.: [Vaizdelis]. - Taryb. studentas, 1984, rugp. 31.

Jasiūnaitė B. Kalbininkų darbai. K. Driskiaus nuotr.: [Seirijų ekspedicijoje]. - Taryb. studentas, 1984, rugs. 7.

Judžentis A. Tai, kas suartina mus: Tau pirmakursi. - Taryb. studentas, 1984, rugs. 7.

Paužaitė L. Ir mes Seirijuose buvom: [Apie tautosakininkų darbą Seirijuose]. - Taryb. studentas, 1984, rugs. 7.

Dzūkaitė A. Kraštotyros klube. - Taryb. studentas, 1984, spalio 19.

Geinytė A. Kad niekas nenueitų užmarštin: [Apie komjaunimo muziejaus kūrimą]. - Taryb. studentas, 1984, spalio 26.

Judžentis A. Tokia paprasta daina: [Apie kaimo dainininkę, sutiktą Tauragnų ekspedicijoje]. - Taryb. studentas, 1984, spalio 26.

Krušaitė R. Ar pavyks aplenkti laiką: Kraštotyrininkų darbai: [Apie ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, apie atsiminimų užrašymą]. - Taryb. studentas, gruod. 14.

Krušaitė R. Apie siūlų vijimą, malūnininko sriubą, draugystės virvę...: [Apie klubo naujokų krikštynas Pakretuonėje]. - Taryb. studentas, 1984, gruod. 14. - Ramuvytė S.

Šilalytė A. Laukiami vakarai: [Apie susitikimą su revoliucinio judėjimo Lietuvoje dalyviu, Didžiojo Tėvynės karo metų žurnal;istu L. kapočiumi]. - Vak. naujienos, 1984, gruod. 20.

Diržinskaitė L. Kraštotyros baruose: Pergalės Didžiajame tėvynės kare 40-metis ir pasirengimas šiai visaliaudinei šventei: [Paminėta ramuviečių supilta partizanų šlovės kalva(Švenčionių raj.).]. - Tarybų darbas, 1984, Nr. 12.19.