1982 m. Spausdinti


Knygos ir kiti leidiniai

Joniškėlio apylinkių šnektos tekstai: Metodinės  rekomendacijos filologams [Pasvalio raj. Joniškėlio apyl. 1974 m. vykusios VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijos medžiaga]. / Ats. red. K. Garšva. – Vilnius: VU, 1982. – 116 p.

Kraštotyros ekspedicijos [Paminėta VU ramuvos ekspedicija Pakruojo raj. Pašvitinio apyl.]. - V., 1982. - 26 p. - Antraštė: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja.

Respublikinės kraštotyros parodos katalogas [Paminėta V. Mačiekaus ir A. Petrašiūno paruošta Paežerių ekspedicijos medžiaga]. - V., 1982. - 19 p. - Antraštė: Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja.

Rinkimo, skelbimo bei tyrinėjimo problemų sąryšis:[Paminėtas ir klubas].-Kn.:Sauka D. Lietuvių tautosaka.-V., 1982, p. 275.

Tautosaka ir folklorizmas:[Minimos VU tautosakos ekspedicijos, vakaronės, dainų vakarai].-V., 1982, p. 254.

Profesorių atminimas: [Minimas ir kraštotyrininkų ramuvos rūpinimasis VU profesorių kapais].-Kn.: Vilniaus universitetas amžių sandūroje.-V., 1982, p. 26-27.

Straipsniai periodikoje

Kušlytė L. Komjaunimo muziejuje:[Apie muziejaus įkūrimą ir kraštotyrininkų indėlį].-Taryb. studentas, 1982, sausio 8.

Vitkienė E. Kai prabyla armonika:[Apie vakaronę TSRS 60-mečiui paminėti]. Taryb. studentas, 1982, sausio 8, iliustr.

Leonavičius V. Turtinga Suvalkijos praeitis:[Paminėta ekspedicija, vykusi Paežeriuose].-komj. tiesa, 1982, sausio 16.

Leonavičius V. Bogatoe prošloe Suvalkiji.-koms. pravda, 1982, 16 janvaria.

Sudavičius B. Į mokslo viršūnes:[Paminėtas ir VPF kraštotyros sk.].-Taryb. studentas, 1982, sausio 22.

Dagys V. Sugrįžimas:VPF skyriuose:[Apie vakaronę-susitikimą su Joniškėlio vid. mokyklos kraštotyrininkais, kuriems vadovauja klubo veteranas P. Krikščiūnas].

Liaudies buities muziejus kviečia...:[Skelbimas, kurio dalyvių sudėtyje minimas ir klubas].-Tiesa, 1982, vas. 25.

[Poderys R.] Veterano viešnagė : [LTSR nusipelniusio kultūros veikėjo generolo majoro P. Petronio] - Taryb. studentas, 1982, kovo 12, p. 4. (Parašas: M. Ringaudas)

[Dagys V.] Ekspedicijos rezultatai : [Apie Paežerių ekspedicijos medžiagą SMD konferencijoje.] - Taryb. studentas, 1982, kovo 12, p. 4. (Parašas: K. Tunkūnas)

Dagys V. Per sniego laukus : [Apie kovo 6–8 d. vykusį žygį po Švenčionių kraštą – Ziboliškę, Lugius, Skritutiškę, Naująjį Strūnaitį, Švenčionis, Mėžionis, Sarius.] - Taryb. studentas, 1982, kovo 12, p. 4.

Poderys R. Studentų svečiai:[Apie susitikimą su P. Petronių].-Vak. naujienos, 1982, kovo 13.

Nauja sekcija:Kraštotyra:[Žinutėje paminėta ramuviškė S. Laučiškytė].-Panevėžio tiesa, 1982, kovo 17.

Dagys V. Apdovanojimai kraštotyrininkams:[už įdomiausius pranešimus SMD konferencijoje]. - Vak. naujienos, 1982, kovo 19.

Žilytė D. Vakaronė:Užuomazga. Veiksmo vystymasis. Kulminacija. Atomazga:[Apie etnografinę valgių vakaronę].-Taryb. studentas, 1982, bal. 2.

Salagiris M. „Kraštotyroje“ apie Tauragnus. - Lenino keliu (Utenos raj.), 1982, bal. 6.

Kadžytė G. Ekspedicijų vasarai artėjant:[Paminėti ramuviečiai, renkantys J. Vito kailių pramonės gamyb. susivienijimo darbo veteranų atsiminimus].-vak. naujienos, 1982, bal. 8.

Petrašiūnas A. Po Kaišiadorių rajoną:[Apie žygį].-taryb. studentas, 1982, geg.7.-Parašas: A. Bajoras.

Mosteikaitė A. Kraštotyros klube baigėsi SMD konferencija.-Taryb. studentas, 1982, geg. 14.

Dagys V. Apdovanojimai kraštotyrininkams:[už įdomiausius pranešimus, skaitytus SMD konferencijoje].-Vak. naujienos, 1982, geg. 19.

Sliesoriūnienė E. Vietų vardais į mus kalba pati žemė. A. Petrašiūno nuotr.:[Monima kompleksinės ekspedicijos].-Kult. barai, 1982, Nr5, p. 63-39.

Žilytė D. Diplomantų palydos Rumšiškėse:Talka:Prie laužo. - Taryb. studentas, 1982, geg. 28.

Makauskas V. Fotoinformacija:[Apie Universiteto profesorių kapų tvarkymą].-Taryb. studentas, 1982, birž. 4, iliustr.

Dagys V. Paežerių ekspedicijos rezultatai. - Pergalė(Vilkaviškio raj.), 1982, birž. 10.

Pupkis A. Surinkta daug kalbos turtų:[Paminėta klubo narė J. Švambarytė].-Gimt. kraštas, 1982, liepos 22, p.6.

Dagys V. Ekspedicija į Pašvitinį. - Vak. naujienos, 1982, rugp. 2.

Dagys V. Kas įdomaus Pašvitinio apylinkėje?:Kraštotyra. - Auksinė varpa (Pakruojo raj.), 1982, rugp. 3.

Dagys V. Studentų pranešimai:[SMD konferencijoje kraštotyrininkų sekcijoje].-Vak. naujienos, 1982, rugp. 4.

Jurevičiūtė A. Ekspedicijų maršrutais:[Ir apie ekspediciją Pakruojo raj. Pašvitinio apyl.].-Vak. naujienos, 1982, rugp. 6.

[Mačiekus V.] Tryliktoji [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinė ekspedicija Pašvitinyje: surinktos medžiagos vienetai] // Tarybinis studentas. - 1982, rugsėjo 10. - P.3.

Garšva K. Rinkome kalbos duomenis [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinė ekspedicija Pašvitinyje] // Tarybinis studentas. - 1982. - Rugs. 10. - P.2.

Krušaitė R. Kaip patikti aitvarams? [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinė ekspedicija Pašvitinyje, apie tautosakininkų darbą] // Tarybinis studentas. - 1982. - Rugs. 10. - P.3.

Bružaitė V. Kaimas sociologų anketose [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinė ekspedicija Pašvitinyje] // Tarybinis studentas. - 1982. - Rugs. 10. - P.3.

Mardosa J. Etnografų darbai [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinė ekspedicija Pašvitinyje] // Tarybinis studentas. - 1982. - Rugs. 10. - P.3. - Iliustr.: A. Petrašiūno nuotr.

Petrašiūnas A. Gyventojai mena [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinė ekspedicija Pašvitinyje, apie istorikų grupės darbus] // Tarybinis studentas. - 1982. - Rugs. 10. - P.3.

Rimtai ir ne visai... [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinė ekspedicija Pašvitinyje; Iš ekspedicijos skrynelės – studentai apie ekspediciją] // Tarybinis studentas. - 1982. - Rugs. 10. - P.4.

Stankevičiūtė S. Jauniausias iš trylikos:[Minimas ir kraštotyros skyrius].-komj. tiesa, 1982, rugs. 18.

[Dagys V.] Kraštotyrininkų rugsėjis:[Apie pirmuosius renginius mokslo metams prasidėjus].-Taryb. studentas, 1982, rugs. 24. - Parašas: K. Tunkūnas.

Varapnickaitė J. Pasaka be galo:[Apie klubo veteraną mokytoją G.Meilutytę].-Taryb. studentas, 1982, spalio 1.

Stundžia B. Kompleksinė ekspedicija Pašvitinyje. - Pergalė, 1982, Nr.11, p.180-181.

Mačiekus V. Ateik į mūsų trečiadienius! : [Apie Visuomeninių profesijų fakulteto Kraštotyros skyriaus ir ramuvos veiklą.] - Taryb. studentas, 1982, lapkričio 5, p. 4.

Užkalnis P. Prie naujų darbų starto: Kviečia visuomeninių profesijų fakultetas.-Taryb. studentas, 1982, lapkr. 5.

Slavina T. Pela nam pesni kukuška:Soobščajut naši korespondenti i čitateli.-Leningradskij universitet, 1982, 56 nojabria.

[Varapnickaitė J.] Universitete įvyko...:[Apie klubo darbo svarstymą LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-jos Centro tarybos prezidiumo posėdyje].-Taryb. studentas, 1982, gruod. 10. - Be parašo.

Žilytė D. Naujienos:[Žinutės apie viešnagę pas V. Almanį ir apie E. Šimkūnaitės viešnagę klube].-Taryb. studentas, 1982, gruod. 10.

Lukošius D. Kodėl rytiniai baltai...:[Žinutė apie fil.m. kand. N. Vėliaus paskaitą "Iš baltų mitologijos].-Taryb. studentas, 1982, gruod. 17.

Šalies jubiliejui:[Žinutė apie klubo vakaronių ciklą tema "Vilnius - lietuvių, lenkų, baltarusių ir kitų tautų kultūrų židinys"].-Taryb. studentas, 1982, gruod. 24.

Burokas E. Istorijos ir nūdienos metraščiai:[Apie respublikinę kraštotyros darbų apžiūrą].-Vak. naujienos, 1982, gruod. 25.

Burokas E. Letopisi istorii i sovremennosti.-Več. novosti, 1982, 25 dek.

Jurkštaitė V. Neįprasta paskaita:[Žinutė apie E. Šimkūnaitės paskaitą „Liaudies medicina ir nūdiena“].-Komj. tiesa, 1982, gruod.31.

Jurkštaitė V. Neobičnij začet.-Koms. pravda, 1982, 31 dekabria.

Starkauskaitė V. Giedras dangus, šviesus pušynas : [Apie du V. Dagio žygius po šilinių dzūkų kraštą 1982 m.: liepos 2–4 d. iš Marcinkonių palei Grūdą, Skroblų, Musteiką ir lapkričio 6–8 d. iš Senovės pro Musteiką, Pagarendą, Katrą, Krokšlį ir toliau pagal Ūlą iki Zervynų.] – Taryb. studentas, 1982, gruodžio 31, p. 4; 1983, vasario 11, p. 4. – Iliustr.: V. Dagio nuotr., V. Starkauskaitės pieš.

...