1981 m. Spausdinti


Knygos ir kiti leidiniai

Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. VI suvažiavimo medžiaga. [Minimas ir Universiteto kraštotyros klubas]. - V., 1981. - 60 p.


Publikcijos straipsnių rinkiniuose ir moksliniuose žurnaluose

Dagienė V. Liaudies meteorologija [VU kraštotyrininkų ramuvos Joniškėlio (Pasvalio r.), Žagarės (Joniškio r.), Kvėdarnos (Šilalės r.), Tauragnų (Utenos r.), Upninkų (Jonavos r.) ir Obelių (Rokiškio r.) ekspedicijų metu surinktos medžiagos apibendrinimas]. - Kn.: Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais / Konferencijos, skirtos etnografinių ekspedicijų rezultatams aptarti, tezės. Vilnius, 1981 m. gruodžio 22 / LTSR MA Istorijos institutas. - V., 1981, p. 101-104.

Dagys V. Aludarystė šiaurės rytų Lietuvoje [Panaudota medžiaga, autoriaus sukaupta VU kraštotyrininkų ramuvos Joniškėlio (Pasvalio r.), Panemunėlio (Rokiškio r.) ir Tauragnų (Utenos r.) ekspedicijose]. - Kn.: Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais / Konferencijos, skirtos etnografinių ekspedicijų rezultatams aptarti, tezės. Vilnius, 1981 m. gruodžio 22 / LTSR MA Istorijos institutas. - V., 1981, p. 36-39.

Baltrušaitis V. Gyvenamųjų namų interjero dekoras Rokiškio raj. XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje. - Kn.: Etnografiniai tyrimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais: /Konferencijos, skirtos etnografinių ekspedicijų rezultatams aptarti, tezės. Vilnius, 1981 m. gruodžio 22. - V., 1981, p. 41-50.

Baltrušaitis V. Valstiečių gyvenamųjų namų interjerai Tauragnų apylinkėje (XIX a. pab. – XX a. pr.). - Kn.: Kraštotyra. 13 knyga. - V.: Mintis, 1981, p116.

Blažytė D. Istorinė revoliucinė Tauragnų praeitis. - Kn.: Kraštotyra. 13 knyga. - V.: Mintis, 1981, p. 93-99, iliustr.

Ekspedicijos. - Kn.: Informacija suvažiavimo delegatui / LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja. V., 1981, p. 13.

Ekspedicijų tematika ir vadovai: [minima ir ekspedicija Vilkaviškio raj. Gižų ir Pilviškių apyl.]. - Kn.: Centro tarybos informacija 2 / LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja. - V.: 1981, p. 39.

Kadžytė G. Tauragnų apylinkės darbo pirmūnai. - Kn.: Kraštotyra. 13 knyga. - V.: Mintis, 1981, p. 105-107, iliustr.

Kraštotyros parodos, skirtos TSKP XXVI suvažiavimui, katalogas / Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja: [Minima Rokiškio raj. Obelių ir Kriaunų apyl. vykusios ekspedicijos medžiaga]. - V., 1981. - 21 p.

Kudaba Č., Survila R. Tauragnų kraštovaizdžio kilmė ir apgyvendinimo dėsniai.- Kn.: Kraštotyra. 13 knyga. - V.: Mintis, 1981, p. 88-93, iliustr.

Mačiekus V. Ekonomika: [Rekomendacijos medžiagai rinkti. - Kn.: Rekomenduotinų darbų temos / LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos centro taryba. - V., 1981, p. 9-13.

Mačiekus V. Iš Tauragnų kolūkio istorijos. - Kn.: Kraštotyra. 13 knyga. - V.: Mintis, 1981, p. 99-101, iliustr.

Mačiekus V. Kraštotyrininkų ekspedicija Tauragnuose. - Kn.: Kraštotyra. 13 knyga. - V.: Mintis, 1981, p. 87-89.

Mačiekus V. Paprotinės prievolinės teisės elementai Rokiškio apylinkių valstiečių santykiuose XIX a. pab. – XX a. - Kn.: Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais / Konferancijos, skirtos etnografinių ekspedicijų rezultatams aptarti, tezės. Vilnius, 1981m. gruodžio 22 / LTSR MA Istorijos institutas. - V., 1981, p. 95-98.

Mačiekus V. Rokiškio apylinkių valstiečių santykių reguliavimas XIX a. pab. – XX a. remiantis paprotine žemės teise. - Kn.: Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais / Konferancijos, skirtos etnografinių ekspedicijų rezultatams aptarti, tezės. Vilnius, 1981m. gruodžio 22 / LTSR MA Istorijos institutas. - V., 1981, p. 98-101.

Nenartavičiūtė E. Nėrimas vąšeliu Rokiškio raj. Obelių apylinkėje. - Kn.: Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais: (Konferancijos, skirtos etnografinių ekspedicijų rezultatams aptarti, tezės. Vilnius, 1981m. gruodžio 22) / LTSR MA Istorijos institutas. - V., 1981, p. 41-43.

Petrauskienė A. Dabartinis Kolūkiečių maistas. - Kn.: Kraštotyra. 13 knyga. - V.:, Mintis, 1981, p. 114-116.

Račkauskas K. Organizuotas kraštotyros vystymasis Lietuvoje 1961–1981 metais: [Paminėtos ekspedicijos]. - Kn.: Kraštotyra. 13 knyga. - V., Mintis, 1981, p. 24.

Stundžia B. Dėl cirkumfleksinės metatonijos išvestiniuose lietuvių klabos daiktavardžiuose: [Paminėta ir Utenos raj. Tauragnų apyl. surinkta kalbinė medžiaga]. - Baltistica, 1981, XVIII(1), p. 58-64.

Stundžia M. Tauragnų komunistų veiklos barai. - Kn.: Kraštotyra. 13 knyga. - V.: Mintis, 1981, p. 102-105, iliustr.

Tauragniškių šeima, jos gerovė. Siekimai ir interesai, pasitenkinimas atliekamu darbu ir gyvenimo sąlygomis. - Kn.: Kraštotyra. 13 knyga. - V.: Mintis, 1981, p. 107-114, iliustr. - Aut.: D. Ilekytė, V. Kubickaitė, V. Mačiekus, A. Mališauskaitė, V. Smolenskaitė, V. Traškevičiūtė, J. Užupytė, V. Žvirblytė.


Straipsniai periodikoje

Driskius K. Kam išdainuotos dainos: Gimtojo krašto takais. Autoriaus nuotr.:[Apie ekspediciją Rokiškio raj. Kriaunų ir Obelių apyl.]. - Komj. tiesa, 1981, sausio 3.

Driskius K. Maršruti kraeviedov: Po tropam rodnogo kraja. Foto avtora. - Koms. pravda, 1981, 3 janvaria.

Ramanauskaitė A., Dagys V. Bėga upelis Skroblus. [Apie žygį Varėnos raj.]. - Taryb. studentas, 1981, sausio 10. Iliustr.: V. Dagio nuotr.

Sudavičius B. Iš čia kylama į žvaigždes: [Paminėtos ekspedicijos]. - Taryb. studentas, 1981, sausio 30.

[Dagys V.] Ekspedicijos, susitikimai: Kraštotyros baruose: [Žinutė apie VU ramuvos renginius]. - Vak. naujienos, 1981, vas. 11. - Be parašo.

[Dagys V.] Ekspedicii, vstreči:dela kraevedov. - Več. novosti, 1981, 11 fevr. - Be parašo.

[Dagys V.] Nuo Varėnos iki Dubičių : [Apie 1980 m. vykusį mokslo metų pabaigos žygį palei Ūlą nuo Varėnos per Pavuosupę, Kašėtas, Rudnią, Krokšlį, Paramėlį iki Dubičių.] - Taryb. studentas, 1981, vasario 13, p. 4. Iliustr: V. Dagio nuotr. (Parašas: K. Tunkūnas)

[Dagys V.] Kraštotyros klube: [Apie vasaros žygio po Žemaitiją aptarimą]. - Taryb. studentas, 1981, vasario 20. (Parašas: K. Tunkūnas)

Gladutytė V. „Kas galvoj, tas kalboj“: [Apie Upninkų, Panemunėlio ir Obelių ekspedicijose surinktą medžiagą apie liaudies etiketą]. - Taryb. studentas, 1981, vas. 27.

Braziūnas V. Žmogaus kokio reta: [Apie poetą P. Širvį, panaudojant A. Mozūraitės ekspedicijoje surinktą medžiagą]. - Lit. ir menas, 1981, kovo 14.

[Dagys V.] Aštuonios dienos Žemaitijoje: [Apie 1980 m. vasarą vykusį žygį po būsimojo Žemaitijos nacionalinio parko ir aplinkines vietoves.] - Taryb. studentas, 1981, kovo 20, p. 4. (Parašas: K. Tunkūnas)

[Varapnickaitė J.] Universiteto kraštotyrininkų klube...: [Žinutė apie SMD konferenciją]. - Taryb. studentas, 1981, kovo 20. - Be parašo.

Račkauskas K. Auga kraštotyrininkų jėgos: [Paminėtos Jonavos, Utenos ir Rokiškio rajonuose vykusios ekspedicijos]. - Lit. ir menas, 1981, kovo 21. - P. 7.

Kraštotyros darbai ir darbininkai. [Paminėti ir VU kraštotyrininkai]. - Komj. tiesa, 1981, kovo 26. – A. Petrašiūno nuotr.

LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiume: [I-ja apie klubo vadovo V. Mačiekaus apdovanojimą LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo garbės raštu]. - Tiesa, 1981, kovo 26.

Vaižganto krašto „deimančiukų“ rinkėjai: [Paminėti ir VU Visuomeninių profesijų fakulteto absolventai kraštotyros organizatoriai]. - Komj. tiesa, 1981, kovo 26.

Kadžytė G. Kovo 25 d. Dailės parodų rūmuose...: [Žinutė apie respublikinę kraštotyros darbų parodą]. - Taryb. studentas, 1981, kovo 27.

[Varapnickaitė J.] Kovo 26 d. įvyko...: [Informacija apie LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros VI suvažiavimą]. - Taryb. studentas, 1981, kovo 27. - Be parašo.

[Varapnickaitė J.] Balandžio 8 dieną universitete...: [Apie Panevėžio miesto kraštotyros aktyvo viešnagę]. - Taryb. studentas, 1981, bal. 10. - Be parašo.

Kraštotyros baruose: vakar Vilniaus universiteto...: [Žinutė apie susitikimą su revoliucinio judėjimo Lietuvoje dalyve M. Chodosaite]. - Vak. naujienos, 1981, bal. 16.

Varapnickaitė J. Prasmingi jaunystės metai: [Apie M. Chodosaitės atsiminimus, papasakotus kraštotyrininkų vakaronėje]. - Taryb. studentas, 1981, bal. 24. – A. Petrašiūno nuotr.

Komunistinio auklėjimo keliu: Kraštotyros baruose: [Žinutė apie Vilniaus m. skyriaus tarybos plenumą. Paminėta ramuva]. - Vak. naujienos, 1981, geg. 7.

Dagys V. Praeitis, dabartis, ateitis: Kraštotyros baruose: [Apie VU Studentų mokslinės draugijos kraštotyros skyriaus konferencijos rezultatus]. - Vak. naujienos, 1981, geg. 14.

[Varapnickaitė J.] Ta kraštotyrininko dalia: [Diplomančių R. Builytės, M. Slušinskaitės ir A. Neidzenavičiūtės atsiliepimai apie ramuvą per palydas]. - Taryb. studentas, 1981, geg. 15. - Parašas: J. Vėrinytė.

Mačiekus V. Gėlės ant Universiteto profesorių kapų: [Žinutė apie talką Rasų ir Bernardinų kapinėse]. - Taryb. studentas, 1981, geg. 29.

Striužas V. Sunku išeiti...: [Žinutė apie talką Rumšiškių liaudies buities muziejuje, diplomantų palydas]. - Taryb. studentas, 1981, geg. 29.

Šilalytė A. Vasarą prisiminus: [Žinutė apie demonstruotas skaidres iš praeitų metų Obelių ekspedicijos]. - Taryb. studentas, 1981, geg. 29.

Dagys V. Nevėžio pakrantėmis. [Apie A. Petrašiūno žygį nuo Panevėžio pro Naujamiestį, Upytę, Šventybrastį, Paberžę iki Kėdainių]. - Taryb. studentas, 1981, birželio 5, p. 4. Iliustr.: Autoriaus nuotr.

Slušinskaitė M. O istorijos, rodos, nebuvo...: Kalbininkai švenčia jubiliejų: [Doc. A. Girdenio kalboje paminėta ir ramuva]. - Taryb. studentas, 1981, birž. 5.

[Varapnickaitė J.] Netikėtų susitikimų svetainė: K. Driskius. [Pasakojimas apie ramuviškį, žurnalistą, muzikantą, fotografą]. - Taryb. studentas, 1981, birž. 12. - K. Driskiaus nuotr. – Parašas: U. Viduklytė.

Vasiljeva L. Te niekas nebus pamirštas: Kraštotyros baruose: [Apie LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-jos Vilniaus m. skyriaus pirminių organizacijų pirmininkų seminarą]. - Vak. naujienos, 1981, birž. 22.

Mačiekus V. Vasaros takais. - Vak. naujienos, 1981, birž. 26.

Dagys V. Kas įdomaus Gižų ir Pilviškių krašte?: [Apie būsimą kraštotyrininkų ramuvos ekspediciją]. - Pergalė (Vilkaviškio raj.), 1981, liepos 28.

Istorija ir dabartis: [Apie Vilkaviškio raj. prasidėjusią kompleksinę kraštotyrininkų ekspediciją]. - Vak. naujienos, 1981, rugp. 4.

Istorija i sovremenost. - Več. Novosti, 1981, 4 avgusta.

Karalienė G. Prie liaudies dvasios lobių versmės: Kraštotyra: [Apie darbą Paežerių ekspedicijoje]. - Pergalė (Vilkaviškio raj.), 1981, rugp. 25.

Augulytė M. Kalbos turtai [Iš Paežerių ekspedicijos]. - Taryb. studentas, 1981, rugp. 28.

Kadžytė G. Sūduvos krašte [Apie Paežerių ekspediciją]. - Taryb. studentas, 1981, rugp. 28.

Kalba svečiai: Nana Devidzė, Tatjana Toporova, Vladimiras Brovar [Apie Paežerių ekspediciją]. - Taryb. studentas, 1981, rugp. 28.

Mačiekus V. Kraštotyrininkų dvyliktoji: [Apie Paežerių ekspediciją (Vilkaviškio r. Gižų ir Pilviškių apyl.)]. - Taryb. studentas, 1981, rugp. 28.

Meilutytė G. Aš padainuosiu dainų dainelę...: [Apie Paežerių ekspedicijos tautosakininkų grupę]. - Taryb. studentas, 1981, rugp. 28.

Milius V. Suvalkiečių sodybose: [Apie Paežerių ekspedicijos etnografų darbą]. - Taryb. studentas, 1981, rugp. 28.

Petrašiūnas A. Į praeitį pažvelgus. [Apie Paežerių ekspedicijos istorikų darbą]. - Taryb. studentas, 1981, rugp. 28. – Autoriaus nuotr.

Braziūnas V. Šviesa pro prakaito lašą [Apie Paežerius (Vilkaviškio raj.) ir Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ekspediciją]. - Lit. ir menas, 1981, rugs. 12. - P. 6-7. - J. Dilio nuotr.

Mičiulis V. Kalbininkų darbai: [Paminėti ramuviškiai, dalyvavę Prienų raj. kalbininkų ekspedicijoje]. – Taryb. studentas, 1981, rugs. 18.

Šilalytė A., Dagys V. Kviečiame į mūsų būrį. - Taryb. studentas, 1981, rugs. 25.

Draugijos ir jos kalbos sekcijų veikla: [Paminėtas ir VU ramuvos pirmininkas V. Mačiekus, apdovanotas Aukščiausiosios Tarybos garbės raštu]. - Mūsų kalba, 1981, Nr. 5, p. 41.

Draugijos ir jos kalbos sekcijos veikla: Vilnius: [I-joje paminėtas ir ramuviškių susitikimas su K. Račkausku]. - Mūsų kalba, 1981, Nr.5, p. 42.

Mosteikaitė A. Pažintis su klubu. - Taryb. studentas, 1981, spalio 16.

Račkauskas K. Paminklosauga. - Vak. naujienos, 1981, spalio 22.

Subačienė Z. Įdomūs susitikimai: [Apie Vilkaviškio raj. Paežerių apyl. vykusią ekspediciją]. - Taryb. mokytojas, 1981, spalio 23.

[Butkevičius A.] Atgarsiai: [Apie leidinį „Ekonominė ir istorinė-etnografinė Joniškėlio apylinkės charakteristika“]. - Biržiečių žodis, 1981, spalio 27. Parašas: A. B.

Mačiekus V. Ateik į mūsų ketvirtadienius. - Taryb. studentas, 1981, spalio 30. – A. Petrašiūno nuotr.

Stundžia B. Kompleksinė ekspedicija Pilviškiuose ir Gižuose. - Pergalė, 1981, Nr. 11, p. 181-183.

Mosteikaitė A. Sutvarkė kapus: [Žinutė apie talką Rasų kapinėse]. - Taryb. studentas, 1981, lapkr. 6.

[Dagys V.] Rudens išvyka : [Apie A. Petrašiūno žygį po vakarinę Ukmergės r. dalį – Deltuvą, Pabaiską, Veprius, Siesikus]. - Taryb. studentas, 1981, lapkričio 20, p. 4. (Be parašo)

Žilytė D. Arti pusšimčio jaunų...: VPF skyriuose: [Apie ramuvos naujokų krikštynas]. - Taryb. studentas, 1981, gruod. 11.

Deveikis S. Lietuvos ir Baltarusijos paribiais: Turistų klubas: [Paminėti ir kraštotyrininkai]. - Komj. tiesa, 1981, gruod. 12.

Vitkienė E. Praeitis, dabartis, ateitis: [V. Mačiekaus pasakojimas apie ekspediciją Vilkaviškio raj.]. - Vak. naujienos, 1981, gruod. 26.