1980 m. Spausdinti


Knygos ir kiti leidiniai

Ekonominė ir istorinė-etnografinė Joniškėlio apylinkės charakteristika: Mokymo priemonė istorikams, ekonomistams, sociologams, filologams [Pasvalio raj. Joniškėlio apyl. 1974 m. rugpjūtį ir 1975 m. sausį vykusių VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicijų medžiaga]. – V., 1980. 88 p.

Salyklinis alus. Etnografinių klausimų lapas Nr. 81 / Sud. V. Dagys. – V., 1980. – 8 p. – Antraštė: Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos institutas.

Atmena, kaip rašyti Vilniaus universiteto absolventų ir darbuotojų atsiminimus. – VVU, 1980, Užs. 1008, tir. 1000.

Vilniaus miestas [Paminėta Rokiškio raj. Kriaunų ir Obelių apyl. vyksianti VU ramuvos ekspedicija]. – Kn.: Informacinis laiškas Nr. 1 / LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos centro taryba. - V., 1980, p. 16.

Publikacijos straipsnių rinkiniuose

Mačiekus V. Iš Vilniaus V. Kapsuko universiteto kraštotyrininkų klubo istorijos [Kraštotyrininkų organizacijos kūrimasis; Ekspedicijos; Kompleksinėse ekspedicijose surinkta medžiaga; Paminklų apsauga ir muziejinkystė]. - Kn.: Kraštotyra. 10 knyga. - V.: Mintis, 1980, p. 107–114, iliustr.

Stundžia B. Kelios pastabos apie Upninkų šnektą. – Kalbotyra, 1980, Nr. 31, p. 98–100.


Straipsniai periodikoje

Barauskaitė D. Vakaronės, vakaronės... [Apie VU kraštotyrininkų viešnagę Šiaulių pedagoginiame institute]. - Pedagogas (ŠPI), 1980, sausio 11, p. 1, 2.

Sudavičius B. Siekiant savojo tikslo: [Minimos ir VU ramuvos ekspedicijos]. - Taryb. studentas, 1980 vas. 8.

Račkauskas K. Respublikos kraštotyrininkų užmojai: [Žinutėje minimi ir VU ramuviškiai]. - Vak. naujienos, 1980, vas. 14.

Kuncaitytė A. Rašte atgimsta akimirkos: [Apie metraščių apžiūrą]. - Taryb. studentas, 1980, vas. 22.

[Varapnickaitė J.] Klubas vėl kviečia: [Apie susitikimą su ist. m. kand. P. Vitkausku]. - Taryb. studentas, 1980, vas. 22. - Be parašo.

[Varapnickaitė J.] Kraštotyrininkų naujienos: [Žinutės apie etnografinių valgių vakaronę ir susitikimą su Partijos istorijos moksl. bendradarbiu Č. Bauža]. - Taryb. studentas, 1980, kovo 14, iliustr. - Parašas: J. Vėrinytė.

Svečiavosi „Romuva“: [Žinutė apie VU ramuvos viešnagę]. - Panevėžio tiesa, 1980, kovo 20.

Varapnickaitė J. Prakalbinta tyla: [Apie kraštotyrininko J. Šliavo ryšius su VU ramuviškiais]. - Taryb. studentas, 1980, kovo 21, iliustr.

Varapnickaitė J. Klubas gyvena kraštotyra: [Apie klubo 10-mečio minėjime dalyvavusių veteranų atsiminimus]. - Taryb. studentas, 1980, bal. 11,

[Varapnickaitė J.] Kraštotyros klubo dešimtmetis: [Žinutė]. - Taryb. studentas, 1980, bal. 11. - Be parašo.

Račkauskas K. Pokalbis apie ekspedicijas: [Minima ir VU ramuvos ekspedicija Obeliuose]. - Vak. naujienos, 1980, bal. 17.

Varapnickaitė J. Eilutės iš laiškų: [Žinutė apie VU ramuvos 10-metį]. - Tiesa, 1980, bal. 17.

Zdanavičienė R. Du kelialapiai į gyvenimą: [Minima VU Visuomeninių profesijų fakulteto absolventė ramuvos veteranė Gražina Meilutytė]. - Tarybų darbas, 1980, Nr. 5, p. 24-25. – V. Koreškovo nuotr.

Račkauskas K. Vasaros ekspedicijos: [Paminėta ir Rokiškio raj. Kriaunų ir Obelių apyl. vyksianti VU ramuvos ekspedicija]. - Tiesa, 1980, geg. 5.

Sudavičius B. Į senąją Alma Mater: Kviečia Vilniaus V. Kapsuko universitetas: [Paminėti ir kraštotyrininkai]. - Vak. naujienos, 1980, geg. 5.

Keturis ketvirtadienius iš eilės...: [Žinutė apie kraštotyros sekcijos konferenciją]. - Taryb. studentas, 1980, geg. 16.

[Varapnickaitė J.] Gegužės švenčių metu...: [Žinutė apie VU ramuviškių žygį Nemuno pakrantėmis]. - Taryb. studentas, 1980, geg. 16. - Be parašo.

[Varapnickaitė J.] Klube svečiavosi VPF dekanas...: [Žinutė]. - 1980, geg. 16. - Be parašo.

[Augulytė M.] Kur Nemunas teka. [Apie ramuviškių žygį Panemuniais: Raudondvaris, Vilkija]. - Taryb. studentas, 1980, geg. 23. - A. Petrašiūno nuotr. – Parašas: Miškinytė A.

Samėnas R. Baigiasi mokslo metai: [Apie ramuvos renginį „Žaltvykslėje“]. - Taryb. studentas, 1980, geg. 23.

Užkalnis P. Antrosios profesijos svarba: Susipažinkite: Visuomeninių profesijų fakultetas. - Taryb. studentas, 1980, geg. 23.

Petrašiūnas A., Varapnickaitė J. Kraštotyrininkų naujienos: [Žinutė apie žygį po Klaipėdos kraštą ir VPF kraštotyros skyriaus penktąją laidą]. - Taryb. studentas, 1980, birž. 6.

[Račkauskas K.] Rokiškyje, Rusnėje, Vilniuje: [Paminėta VU ramuvos rengiama ekspedicija Obelių ir Kriaunų apyl.]. - Vak. naujienos, 1980, birž. 19. - Parašas: K. Račiūnas.

Dagys V. Kas įdomaus Obelių ir Kriaunų krašte. - Spalio vėliava (Rokiškio raj.), 1980, rugp. 2.

Driskius K. Tai linksmumėlis subatoj: [Apie vakaronę Kriaunose]. - Spalio vėliava (Rokiškis), 1980, rugp. 12.

Driskius K. Iš ekspedicijos dienoraščio. - Spalio vėliava (Rokiškio raj.), 1980, rugp. 19, p. 2.

Kudaba Č. Šilėti Švenčionijos pietryčiai [Minima ir 1972 m. Sariuose vykusi VU ramuvos ekspedicija]. - Mūsų gamta, 1980, Nr. 9, p. 18-19.

Baltrušaitis V. Ko neužrašė, neįrašė, tą nupiešė [VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose]. - Taryb. studentas, 1980, rugs. 12.

Driskius K. Kai prabilsta armonika. [VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose]. - Taryb. studentas, 1980, rugs. 12. – Autoriaus nuotr.

Kraštotyrininkų žygis po Obelių ir Kriaunų apylinkes [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose]. // Tarybinis studentas [?]. – 1980. – Rugsėjo 12. – P. 3. – Iliustr.: Klaudijaus Driskiaus nuotr.

Mačiekus V. Vienuoliktoji kompleksinė kraštotyros ekspedicija [VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose]. - Taryb. studentas, 1980, rugs. 12. – K. Driskiaus ir A. Petrašiūno nuotr.

Meilutytė G. Senovinių melodijų rinkėjai [VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose]. - Taryb. studentas, 1980, rugs. 12.

Milius V. Kuo domėtasi sodybose [VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose]. - Taryb. studentas, 1980, rugs. 12.

Nenartavičiūtė E. Labai ačiū [VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose; apie surinktus eksponatus]. - Taryb. studentas, 1980, rugs. 12.

Petrašiūnas A. Istorikų darbai [VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose]. - Taryb. studentas, 1980, rugs. 12.

Raugalas J. Obelių gamta [VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose]. - Taryb. studentas, 1980, rugs. 12.

Smolenskaitė V. Sociologės fiksavo nūdieną [VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose]. - Taryb. studentas, 1980, rugs. 12.

Stundžia B. Kalbininkai grįžo ne tuščiomis [VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose]. - Taryb. studentas, 1980, rugs. 12.

Gudas V. Rugsėjo 5 dieną...: [Apie VU Istorijos fak. studentų susitikimą su ramuviškiais]. - Taryb. studentas, 1980, rugs. 12.

Varapnickaitė J. Kalvio Ignoto žemėje [VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose]. - Tiesa, 1980, rugs. 16.

Driskius K. Svetingoje aukštaičių žemėje [VU kraštotyrininkų ramuvos ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose]. - Spalio vėliava (Rokiškio raj.), 1980, rugs. 16, rugs. 18, rugs. 20.

[Varapnickaitė. J.] Kraštotyrininkų naujienos: [Žinutė apie susitikimą su doc. P. Kulikausku]. - Taryb. studentas, 1980, rugs. 26. - Be parašo.

Driskius K. Apie Vilniaus valstybinio V. Kapsuko...: [Fotoinformacija apie Obelių ekspediciją]. - Spalio vėliava (Rokiškio raj.), 1980, rugs. 27.

Mušinskas D. Tėviškės atmintis. [Apie VU kraštotyrininkų ramuvos ekspediciją Obelių ir Kriaunų apyl.] – Jaunimo gretos, 1980, Nr. 10, p. 14-15. – K. Driskiaus nuotr.

Diržinskaitė L. Praeitį prikeliame dabarčiai: LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos suvažiavimui artėjant: [Minima ir VU ramuva]. – Lit. ir menas, 1980, spalio 4, p. 3.

Bartusevičiūtė A. Su naujomis jėgomis: [Paminėtas ir VPF kraštotyros skyrius]. - Taryb. studentas, 1980, spalio 31.

Krušaitė R. Ir dirbti, ir pailsėti: [Apie Obelių ekspediciją]. - Moksleivis, 1980, Nr. 11, p. 19.

Stundžia B. Kompleksinė ekspedicija Obeliuose ir Kriaunose. - Pergalė, 1980, Nr. 11, p. 180-181.

Poškus K. Žengiant į naujų darbų barą: [Paminėta ir VU ramuva]. - Taryb. studentas, 1980, lapkr. 6.

Dagys, V. Skaidrėse – klubo istorija : [Apie VU kraštotyrininkų ramuvos 10-mečiui skirtą skaidrių ciklą: „Rodos taip neseniai visa buvo, o jau tapo klubo atmintimi, netikėtai užklumpančia mus klausimu: gal kaip tik iš čia išsinešime gražiausius jaunystės prisiminimus? [...] Didysis skaidrių ciklas sutilpo į šešias dalis, parodytas 1979 m. lapkričio–gruodžio ir 1980 m. birželio mėn. Iš viso pamatėme 2519 skaidrių, kurias įvairiuose klubo renginiuose nufotografavo 12 autorių [...] Skaidres iš jų surinko, Didįjį ciklą sumontavo ir komentavo V. Dagys.“] Tarybinis studentas, 1980, lapkričio 14, p. 2. Parašas: K. Tunkūnas.

[Račkauskas K.] Kovų ir darbo tradicijos: [Paminėti ir VU ramuviškių darbai]. - Vak. naujienos, 1980, lapkr. 28. - Parašas: K. Račiūnas.

Varapnickaitė. J. Padirbėta iš širdies: [Apie ataskaitinę-rinkiminę konferenciją]. - Taryb. studentas, 1980, lapkr. 28.

Varapnickaitė. J. Teta Anelė: Kraštotyrininkų kespedicijos aidai: [Apie Kriaunų apylinkėje surastą liaudies poetę Anelę Ališauskienę; du poetės eilėraščiai]. - Spalio vėliava (Rokiškio raj.), 1980, lapkr. 29.

Istorijos ir nūdienos metraštininkai: [Paminėta ir VU ramuva]. - Vak. naujienos, 1980 gruod. 4.

Braziūnas V. Dainų knygyno pradžia: [Interviu su „Lietuvių liaudies dainyno“ redakcinės komisijos pirmininku paminėta ir 1976 m. VU ramuvos kompleksinė ekspedicija]. - Gimtasis kraštas, 1980, gruod. 11, p. 2.

Komunistinio auklėjimo keliu: [Apie LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Vilniaus m. ataskaitinę-rinkiminę konferenciją]. - Vak. naujienos, 1980, gruod. 12.

[Kurgonaitė L.] Daug jėgų atimantis darbas: [Apie susitikimą su kraštotyros veteranu J. Aiduliu]. - Taryb. studentas, 1980, gruod. 12. - Parašas: L. Draugelytė.

Striužas V., Dagys V. Dirbti ir padaryti: [Apie LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-jos Centro tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotojo K. Račkausko paskaitą ramuviškiiams]. - Taryb. studentas, 1980, gruod. 19.

„Romuva“ pirmauja: [Apie LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos pirminių organizacijų apžiūros rezultatus; VU kraštotyrininkų ramuva čia pavadinta „Romuva“]. - Vak. naujienos, 1980, gruod. 25.

"Romuva" na pervom meste. - Več. novosti, 1980, 25 dekabria.

Baranauskas A. Rankraštyno turtai. [Universiteto mokslinės bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėjos Dzetaveckaitės interviu paminėtas ir „kraštotyrininkų rankraštinis palikimas“, saugomas skyriuje]. - Taryb. studentas, 1980, gruod. 26.