1978 m. Spausdinti


Publikcijos straipsnių rinkiniuose

Luokės šnektos tekstai: Mokymo priemonė lituanistams: [Telšių raj. Luokės apyl. vykusios ekspedicijos medžiaga]. - Vilnius, 1979, 68 p.

Mačiekus V. Kraštotyros dienos Universitete. - Kn.: Kraštotyra. - Vilnius, Mintis, 1978, p. 148-149.

Respublikinės kraštotyros parodos katalogas. Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-ja: [Paminėta parodoje eksponuota Kvėdarnos ekspedicijos medžiaga]. - Vilnius, 1978, 24 p.

 

Straipsniai periodikoje

Račkauskas K. Šiuolaikinė kraštotyros panorama: [Apie respublikinės kraštotyros darbų parodos rezultatus]. - Vak. naujienos, 1978, sausio 5.

Sudavičius B. Žodis besirenkantiems profesiją: [Paminėtos ir ramuvos ekspedicijos]. - Taryb. studentas, 1978, sausio 13.

Račkauskas K. Respublikos kraštotyrininkų užmojai: [Minimi ir VU kraštotyrininkai]. - Vak. naujienos, 1978, vas. 7.

Apdovanoti kraštotyrininkai: [Apie respublikinės kraštotyros darbų parodos nugalėtojus ramuviečius]. - Taryb. studentas, 1978, vas. 10.

Braziūnas V. Nuo savų aukštumų. V.Kapočiaus nuotr.: [Žiūrai, Mančiagirė]. - Gimtasis kraštas, 1978, vas. 16, p. 8.

Sidaravičiūtė V. Brangi kiekviena proga:komunistinis auklėjimas: [Klubo darbo apžvalga]. - Taryb. studentas, 1978, vas. 17.

Germanas V. Druga specjalnošč: Universytet Wilenski dzis: UW-400: [Paminėtas ir kraštotyrininkų klubas]. - Czerwony sztandar, 1978, vas. 19.

Linkus A. Kraštotyrininkų svečias. K. Driskiaus nuotr.: [Didžiojo Tėvynės karo dalyvis Universiteto dėstytojas P. Belikas]. - Taryb. studentas, 1978, vas. 24.

Driskius K. Etnografinių valgių vakaronėje. - Taryb. studentas, 1978, kovo 17.

Survilaitė A. Kraštotyros paroda. - Kult. barai, 1978, Nr. 3, p. 77.

Žliobaitė R. Kovo 18-ąją Kraštotyrininkų...: [Apie susitikimą, skirtą 1863m. sukilimo vadų A. Mackevičiaus ir K. Kalinausko gimimo metinėms paminėti]. - Taryb. studentas, 1978, kovo 24.

Zemlickas G. Dienos, tapusios kraštotyros švente [Respublikinė kraštotyros darbų paroda]. - Vakarinės naujienos, 1978, bal. 11, p. 2.

9 separate study groups... [Minimas kraštotyrininkų klubas]. - Gimt. kraštas, 1978, geg. 18.

Draugijos ir jos sekcijų veikla: [Trumpai apie ekspediciją Tauragnuose]. - Mūsų kalba, 1978, Nr. 2, p. 63.

Račkauskas K. Pasitinkant ekspedicijų vasarą: [Žinutėje paminėti ir ramuviečiai, besiruošiantys Upninkų ekspedicijai]. - Vak. naujienos, 1978, geg. 23.

Driskius K. Kraštotyros darbo organizatoriai: [Apie mokslo metų VPF užbaigimą]. - Taryb. studentas, 1978, geg. 26.

Mačiekus V., Stundžia B. Devynios ekspedicijos: [Apie ekspedicijose surinktą kalbos ir tautosakos turtą]. - Mūsų kalba, 1978, Nr. 6, p. 39-42.

[Braziūnas V.] Vaikų dainelės. V.Braziūno nuotr.: [Jauniausia 1976 m. ekspedicijos Kvėdarnoje tautosakos pateikėja Rima Stasiulytė]. - Gimtasis kraštas, 1978, birž. 1, p. 5.

Dagys V. Siauruku po Aukštaitiją: [Apie 4 dienų žygį Utenos ir Biržų raj.]. - Taryb. studentas, 1978, birž. 2, iliustr. [A. Petrašiūno].

Driskius K. Diplomantų išleistuvės. K. Driskiaus nuotr. - Taryb. studentas, 1978, birž. 2.

Vaitkevičius B. Laiudies kūrybos ir žygdarbių metraščiai:Kraštotyros baruose: [Paminėti VVU kraštotyrininkai, dalyvavę šeštojoje kraštotyros darbų parodoje]. - Tiesa, 1978, birž. 14.

Užkalnis P. Vingrūs keliai į antrąją specialybę: [Paminėtas ir V. Mačiekus]. - Taryb. studentas, 1978, birž. 16.

Armalis V. Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejui artėjant: Komjaunimo istorijos puslapiai: Takai prie kapų neužželia: [Paminėtas ir klubas]. - Komj. tiesa, 1978, birž. 20.

Kviečiame į kalbos talką: [Minima ekspedicijose surinkta kalbos medžiaga]. - Kalba Vilnius, 1978, birž. 23.

Praeitis ir dabartis-ateičiai: [Interviu su LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros d-jos Jonavos skyriaus pirmininke SA. Šimeliene]. - Jonavos balsas, 1978, liepos 29.

Driskius K. Upninkų apylinkėje - Vilniaus Universiteto kraštotyrininkai. - Jonavos balsas, 1978, rugp. 10.

Kraštotyrininkų uždaviniai: [Žinutėje-apie Upninkų ekspediciją]. - Vak. naujienos, 1978, rugp. 30.

Račkauskas K. Kultūros vertybių puoselėtojai: [Paminėti ir VU kraštotyrininkai]. - Vak. naujienos, 1978 rugs. 5.

Krušaitė R. Žvilgsnis į tautosakos lobynus: [Upninkų kespedicijoje]. - Taryb. studentas, 1978, rugs. 8.

Mačiekus V. Kraštotyrininkų devintoji: [Apie Upninkų ekspediciją]. - Taryb. studentas, 1978, rugs. 8, p. 3.

Patys apie save. A. Petrašiūno [V.Braziūno ?] nuotr.: [Ekspedicijos dalyvių atsakymai į sociologų anketos klausimus]. - Taryb. studentas, 1978, rugs. 8, p. 3.

Stundžia B. Kalbininkai Lietuvos tarpupyje [Upninkuose]. - Taryb. studentas, 1978, rugs. 8, p. 3.

Driskius K. Devintoji ekspedicija: Kraštotyrininko kraitelėje: [Apie Upninkų ekspedicijos rezultatus]. - Jonavos balsas, 1978, rugs. 12, p. 3.

Krušaitė R. Susitikimas su senove: [Jonavos raj. Upninkų apyl.]. - Draugystė (Vilniaus raj.), 1978, rugs. 12.

Braziūnas Vl. Rugpjūčio dienoraštis: Tarybų Lietuvos šiokiadieniai. Autoriaus nuotr.: [Apie Upninkų apylinkės kaimus ir žmones]. - Gimt. kraštas, 1978, rugs. 28, p. 2-3; spalio 5, p. 2; spalio 12, p. 2.

Užkalnis P. Jubiliejiniai metai įpareigoja: Mokykimės visuomeninių profesijų fakultete: [Minimas kraštotyros skyrius ir vadovas V. Mačiekus]. - Taryb. studentas, 1978, spalio 13.

Garšva K. Vasaros ekspedicijos: Kompleksinė prie Lietavos. - Pergalė, 1978, Nr. 10, p. 183-184.

Savickas V. Universiteto komjaunimas. Aukso fondai: [Interviu su komjaunimo muziejaus įkūrėjais H. Ramonu ir V. Mačiekumi]. - Taryb. studentas, 1978, spalio 27.

Komjaunimo istorijos puslapiai: Kraštotyros baruose: [Žinutėje paminėtas klubas]. - Tiesa, 1978, lapkr. 2

Račkauskas K. Studentų darbai: [Paminėtas ir klubo veteranų atsiminimų fiksavimas]. - Tiesa, 1978, lapkr. 2.

Andrijonas A. Tradicijas kuria komjaunuolių kartos: [Apie ramuviečius, talkinusius kuriant Universiteto komjaunimo istorijos muziejų]. - Vak. naujienos, 1978, lapkr. 3.

Mindaugas Lapinas [Braziūnas V.] Nelyg toji dainos gegutėlė [Sarių (1972) ekspedicijoje surasta Melagėnų dainininkė Brigita Gudelytė; jos dainos ekspedicijos knygoje Šutų šnektos tekstai]. - Gimtasis kraštas, 1978, lapkr. 3, p. 6. - Iliustr. [J.Daniliausko pieš.:B.Gudelytės portr.].

Poškus K. Platus akademinis pasaulis: [Paminėtas ir klubas].-Lit. ir menas, 1978, lapkr. 4, p.4.

Kalčinskas G. Tausokite ir gausinkite. L. Skvipsto nuotr.: [paminėtas klubo narių indėlis, kuriant Universiteto komjaunimo muziejų]. - Taryb. studentas, 1978, lapkr. 17, p. 4.

Poškus R. Komunistiniam auklėjimui, mokslui ir akademiniam mokymui-lenininį darbo stilių: [Paminėtas ir VPF kraštotyros skyrius]. - Taryb. studentas, 1978, lapkr. 24.

Braziūnas Vl. Nelyg toji dainos gegutėlė:Įdomūs susitikimai: [Paminėta Sarių ekspedicija]. - Gimt. kraštas, 1978, lapkr. 30, p.6, iliustr.-Parašas:Lapėnas M.

Driskius K. Kraštotyros pavilioti: [Apie naujokų krikštynas prie Balčio ežero]. - Taryb. studentas, 1978, gruod. 8.

Neidzenavičiūtė N., Služinskaitė M. "Jonai, pasakyk Onai...": [Paminėta kalbininkų grupė, dirbusi Upninkų ekspedicijoje]. - Taryb. studentas, 1978, gruod. 22,