1976 m. Spausdinti


Straipsniai periodikoje

Braziūnas Vl. Pirmasis šiais metais...: [Apie klubo posėdyje svarstytą ramuvos veiklą]. - Taryb. studentas, 1976, vas.13. - Parašas: Talačkonis vl.

Vasario 26 d. kviečiame...: [į susitikimą su "Tėviškės" draugijos pirmininku P.Petroniu]. - Taryb. studentas, 1976, vas. 25.

Šukytė V. Kovų šlovės puslapiai: [Apie žygius į Pirčiupius ir Rūdninkų girią]. - Taryb. studentas, 1976, kovo 5.

Dėmesio! Universiteto kraštotyrininkų klubas...: [Skelbimas susitikimui su revoliucioniere A. Matulaitytwe]. - Taryb. studentas, 1976, kovo 19.

Braziūnas Vl. Kraštotyrininkų vakarai. - Taryb. studentas, 1976, kovo 26.

Šeštoji kraštotyrininkų klubo...: [Žagarės ekspedicijos aptarimo-konferencijos skelbimas]. - Taryb. studentas, 1976, bal. 2.

Šukytė V. Kraštotyrininkų klubas kiekvieną penktadienį...: [Žinutė apie vakaronę matematikų bendrabutyje]. - Taryb. studentas, 1976, bal. 2.

Šiandien kraštotyrininkų klubo svečias...: [ek.m.kand. Z. Markevičius]. - Taryb. studentas, 1976, bal. 9.

Šeštosios vasaros derlius: A. Petrašiūno ir Vl. Braziūno pasakojimas apie kraštotyrininkų ekspedicijos aptarimą-konferenciją: [Žagarės kespedicija]. - Taryb. studentas, 1976, bal. 16, iliustr.

Braziūnas Vl. Kaimynai - nauji pažįstami: [Žinutė apie draugystę su Pedagoginio instituto kraštotyrininkais]. - Taryb. studentas, 1976, bal. 23.

Kadžytė G. Apie Lietuvos ateitį: [Apie paskaitą tama"Dešimtojo penkmečio statybos Lietuvoje"]. - Taryb. studentas, 1976, bal. 23.

Braziūnas Vl. Po Jeniškių pakluonėlę...: [Apie Joniškėlio vasaros ir "mini" žiemos ekspedicijas]. - Darbas (Pasvalio raj.), 1976, bal. 29, p. 3.

Braziūnas Vl. "Lietuva-dainų kraštas". A. Petrašiūno nuotr.: [Apie Universiteto etnografinio ansamblio koncertą]. - Taryb. studentas, 1976, geg. 7.

Račkauskas K. Nauji ekspedicijų maršrutai. - Valst. laikraštis, 1976, geg. 11.

Braziūnas Vl. "Senokai renku tautosaką,...: [Apie N.Vėliaus patarimus ruošiantis Kvėdarnos ekspedicijai]. - Taryb. studentas, 1976, geg. 14.

Braziūnas Vl. Eilinė paskaita...: [Žinutė apie ruošimąsi Kvėdarnos ekspedicijai ir diplomantų palydas]. - Taryb. studentas, 1976, geg. 21.

Braziūnas Vl. Podsumovano plon krajoznawstwa. - Czerwony standar, 1976, maj, 25, iliustr.

Braziūnas Vl. Vilniečiai:"Iki susitikimo Kvėdarnoje!":Kraštotyros baruose: [Rajono gyventojams apie ramuvos ekspedicijas]. - Artojas (Šilalės raj.), 1976, geg. 27.

Zakrevskaitė Z. Užpraeitą ir praeitą savaites... V. Braziūno nuotr.: [Apie Universiteto profesorių kapų tvarkymą]. - Taryb. studentas, 1976, geg. 28.

Kudaba Č. Lobiai ir jų likimas: [Apie kespedicijas]. - Lit. ir menas, 1976, birž. 5, p. 10.

Braziūnas Vl. Žagarės apylinkių turtai: Iš kraštotyrininko bloknoto. - Tiesa, 1976, birž. 9.

Stravinskas A. Aptarta Žagarės ekspedicija. - Kult. barai, 1976, Nr. 6, p.72.

Braziūnas Vl. Kas įdomaus Kvėdarnoje: [Anketa su prašymu atsiųsti atsakymus]. - Artojas (Šilalės raj.), 1976, birž. 26. - Parašas: Vailokaitis B.

Braziūnas Vl. Ekspedicijos verpatai: Kraštotyros baruose: [Apie atskirų grupių darbą Kvėdarnos ekspedicijoje]. - Artojas (Šilalės raj.), 1976, rugp. 10.

Vašeikis V. Tai bent subuvimas!: reportažas: A. Petrašiūno nuotr.: [Apie Kvėdarnos kespediciją]. - Artojas (Šilalės raj.), 1976, rugp. 14.

Braziūnas Vl. Ekspedicijos kraitis - į mokslo aruodus: Iš pirmųjų lūpų: Daug rankų didžią naštą pakelia; Grūdas prie grūdo - aruodas: A. Stasyčio nuotr.: [Apie Kvėdarnos ekspediciją]. - Tiesa, 1976, rugp. 20, p. 4.

Mačiekus V. Septintoji - rimčiausia. A. Petrašiūno nuotr.: [Apie Kvėdarnos eksp.]. - Taryb. studentas, rugs. 1.

Blažytė D. Kas padaryta, kas darytina. A. Petrašiūno nuotr.: [Apie istorikų darbą]. - Taryb. studentas, 1976, rugs. 1.

Braziūnas Vl. Dėk žodį prie žodžio. Vl. Braziūno nuotr., V. Piekaitės pieš.: [Apie tautosakos rinkimą ekspedicijose]. - Taryb. studentas, 1976, rugs. 1.

Piekaitė V. Pabandykit - gal pavyks...: [Apie meteorologinės medžiagos rinkimą Kvėdarnoje]. - Taryb. studentas, 1976, rugs. 1.

Stundžia B. Kvėdarniškių kalbos lobiai. A. Petrašiūno nuotr. - Taryb. studentas, 1976, rugs. 1.

Šidlauskas A. Dirbta nuoširdžiai: [Šilalės raj. Kultūros sk. vedėjas apie kraštotyrininkų darbą Kvėdarnoje]. - Taryb. studentas, 1976, rugs. 1.

Žvingilaitė S. Ir įdomu ir naudinga: [Apie kolūkių istorijos rinkimą]. - Taryb. studentas, 1976, rugs. 1.

Kubilius J. Atkakliai siekit, kam pasiryžot: [Minimas ir kraštotyrininkų klubas]. - Taryb. studentas, 1976, rugs. 1.

Liepos pradžioje Kaune...: [Žinutė apie respublikinį jaunimo žygį tarybinės liaudies šlovės vietomis dalyvių sąskrydį]. - Taryb. studentas, 1976, rugs. 1.

Balčiūnas K. Apie Kvėdarną: [Apie ekspediciją]. - Valst. laikraštis, 1976, rugs. 4.

Kelmickaitė Z. "...Ir tapom kraštotyrininkais". V. Braziūno ir A. Petrašiūno nuotr. - Lit. ir menas, 1976, rugs. 4.

Po ekspedicijos kraštotyros baruose. - Artojas (Šilalės raj.), 1976, rugs. 7.

Šenavičius A. Nauji dokumentai: [Surasti Žagarės kespedicijoje]. - Mokslas ir gyvenimas, 1976, Nr. 9, p.45. - Parašas: Kšenavičius A.

Braziūnas Vl. Mielas pirmakursi: [Kvietimas į klubą]. - Taryb. studentas, 1976, rugs. 10.

Kraštotyrininkų klubas tęsia...: [Kvietimas į vienadienius žygius]. - Taryb. studentas, 1976, rugs. 17.

Braziūnas W. Studenci wyruszyli w tezen: [Apie Kvėdarnos ekspediciją]. - Czerwony sztandar, 21 wrzesnia 1976 r., iliustr.

(???) Dėmesio šiandien...: [Kvietimas į ramuvą]. - Taryb. studentas, 1976, rugs. 24.

Kabalevskis D. Su meile ir pagarba M.K.Čiurlioniui [Taip pat ir apie Žiūrų kaimą, jo (Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos įkurtą) folkloro ansamblį] / Kalbėjosi R.Jurgelionis // Komjaunimo tiesa. - 1976. - Rugs. 24. - P.4.

Braziūnas Vl. Ekspedicija Kvėdarnoje. Autoriaus nuotr. - Komj. tiesa, 1976, rugs. 29, p. 2.

Braziūnas V. Ekspedicija v Kvedarnu. - Koms. pravda, 1976, 29 sentiabria.

Germanas V. VPF: čia galima įsigyti antrą - visuomeninę specialybę. - Taryb. studentas, 1976, spalio 1.

Eiliniame kraštotyrininkų klubo...[Skelbimas daugiadieniam žygiui po Utenos ir Ignalinos rajonus]. - Taryb. studentas, 1976, spalio 5.

Braziūnas Vl. Darbas darbą lenkė. V.Dagio ir A. Petrašiūno nuotr.: [Apie Kvėdarnos ekspediciją]. - Gimtasis kraštas, 1976, spalio 7, p. 2.

Svarbiausias mūsų klubo darbas: [Kvietimas į paskaitą]. - Taeryb. studentas, 1976, spalio 8.

Braziūnas V. Naudinga mokslui, kultūrai: [Apie Kvėdarnos ekspediciją]. - Vak. naujienos, 1976, spalio 11, iliustr.

Kraštotyrininkų klube šįvakarSkelbimas doc. J. Kabelkos paskaitai]. - Taryb. studentas, 1976, spalio 15.

Braziūnas Vl. Po kruopelę:Kraštotyros baruose: [Apie ekspediciją Kvėdarnoje]. A. Petrašiūno nuotr. - Artojas (Šilalės raj.), 1976, spalio 19.

Gailiūnaitė S. Keičiasi gyvenimas, keičiasi žmonės.A.Petrašiūno nuotr.: [Apie sociologų darbą ekspedicijoje]. - Artojas (Šilalės raj.), 1976 spalio 19.

Milius V. Kuo domėjosi etnografai: [Apie kvėdarnos ekspediciją]. - Artojas (Šilalės raj.), 1976, spalio 19.

Stundžia B. Kvėdarniškių pavardės. - Artojas (Šilalės raj.), 1976, spalio 19.

Braziūnas Vl. Krasštotyrininke!: [Apie naujokų krikštynas]. - Taryb. studentas, 1976, spalio 29.

Račkauskas K. Nūdienos metraštis: [Paminėta klubo medžiaga, pateikta ekspedicijų darbų parodai]. - Vak. naujienos, 1976, lapkr. 10.

Daunys V. Petrauskas R. Kraštotyrai reikia ištikimųjų: [Apie naujokų krikštynas Ignalinos raj. Pakretuonėje]. - Taryb. studentas, 1976, lapkr. 12.

Šiandien (X.19)...: [Skelbimas ataskaitiniam rinkiminiam susirinkimui]. - Taryb. studentas, 1976, lapkr. 19.

Petkuvienė I. Praeities ir dabarties sąšauka:Krasštotyros baruose: [Paminėta ir klubo ekspedicija Kvėdarnos apylinkėje]. - Artojas (Šilalės raj.), 1976, lapkr. 25.

Dagienė V., Braziūnas Vl. Naujų didelių darbų išvakarėse: [Apie ataskaitinį-rinkiminį klubo susirinkimą]. - Taryb. studentas, 1976, lapkr. 26.

Krasštotyrininkų klube šįvakar...: [Skelbimas apie B. Kerbelytės paskaitą tautosakos rinkimo ir tvarkymo klausimais]. - Taryb. studentas, 1976, lapkr. 26.

Daugiau kaip penkiasdešimt metų: [Apie ramuviečių užrašytus doc. H. Horodničiaus atsiminimus]. - Taryb. studentas, 1976, gruod. 3.

Survilaitė D. Kraštotyrininkų darbai - parodoje: Naujienos: [Apie kompleksinių ir teminių ekspedicijų darbą parodoje]. - Taryb. studentas, 1976, gruod. 3.

Šiandien (XII.3)...: [Skelbimas liaudies dainų vakarui]. - Taryb. studentas, 1976, gruod. 3.

Šiandien (XII.10)...: [Skelbimas kraštotyrininko J. Basanavičiaus 125-ųjų gimimo metinių minėjimui]. - Taryb. studentas, 1976, gruod. 10.

Sventickas V. dvi valandos su Grušu: [paminėti ir Universiteto kraštotyrininkai, dalyvavę rašytojo J. Grušo kūrybiniame vakare]. - Lit. ir menas, 1976, gruod. 11, p.15.

Račkauskas K. Ekspedicijos rezultatus apmąstant. - Tiesa, 1976, gruod. 14.

Daunys V. Kraštotyrininkų vakarai: [Žinutė apie savaitines paskaitas ir teminius vakarus]. - Taryb. studentas, 1976 gruod. 17.

Krikščiūnas P. Keturių komunarų atminimui: [Žinutė apie vakarą, kuriame dalyvavo P. Beresnevičius]. - Taryb. studentas, 1976 gruod. 24.

Ruošiantis Universiteto jubiliejui: [Paminėta klubo vadovo V. Mačiekaus i-ja Universiteto jubiliejinės komisijos politinio masinio ir ideologinio darbo sekcijos posėdyje]. - Taryb. studentas, 1976, gruod. 24.