1974 m. Spausdinti


Publikcijos straipsnių rinkiniuose

Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Vilniaus miesto skyriaus kraštotyros darbų parodos katalogas: [Luokės ir Sarių ekspedicijų medžiaga]. - Vilnius, 1974, 5 p.


Straipsniai periodikoje

Braziūnas Vl. Praeitos savaitės pabaigoje...: Susitikimai, kraštotyrininkų vakarai: [1974 03 15 Universiteto kavinėje - Pelikso Bugailiškio 90-osios metinės; vakaras Finansų ir apskaitos fakultete, skirtas Juozui Vitui, dalyvauja Andrius Bulota]. - Taryb. studentas, 1974, kovo 22, p. 3.

Braziūnas Vl. Kraštotyrininkai Baisiogaloje: [1974 03 23 VU kraštotyrininkų ramuvos vakaronė Baisogalos (Radviliškio raj.) kultūros namuose]. - Taryb. studentas, 1974, kovo 29, p. 1.

Svečiuose - akademinis jaunimas: [Apie viešnagę Baisiogaloje]. - Komunizmo aušra (Radviliškio raj.), 1974, bal. 2.

Nugaraitė A. Liaudies rašytojo atminimas: [Apie A. Žukausko-Vienuolio 92-ųjų gimimo metinių minėjime dalyvavusią Ramuvos etnografinę grupę]. - Taryb. mokytojas, 1974, bal. 12.

Braziūnas Vl. Kviečiame į ekspediciją: [Pasvalio raj., Joniškėlio apyl.]. - Taryb. studentas, 1974, bal. 12, p. 3.

Braziūnas V. Nuo penktadienio iki penktadienio [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos 1974 04 05 susitikimas su Partijos istorijos instituto direktoriumi R.Šarmaičiu]. - Tarybinis studentas, 1974, Bal. 12, p. 3. - [2] Aut. nuotr.

Birželio 1 d. Rumšiškėse įvyks ramiečių diplomantų palydėtuvės...: [Informacija apie diplomantų palydas]. - Taryb. studentas, 1974, geg. 24, p. 4.

Draugijos ir jos kalbos sekcijų veikla: [I-ja ir apie penktąją ramuvos kompleksinę kespediciją Joniškėlyje]. - Mūsų kalba, 1974, Nr. 6, p. 51.

Kusta A. Geros vasaros! V. Šeštausko nuotr.: [Apie Būsimą ekspediciją Joniškėlyje]. - Taryb. studentas, 1974, liepos 5.

Kalasauskaitė A. Geros vasaros! V. Šeštausko nuotr.: [Paminėta Joniškėlio kespedicija]. - Taryb. studentas, 1974, liepos 5.

Bujevičiūtė V., Bajoriūnas V. Ekspedicija - Pasvalio rajone [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinė ekspedicija Joniškėlyje]. - Darbas (Pasvalio raj.), 1974, rugpjūčio 8.

Mačiekus V. Universiteto kraštotyrininkai Joniškėlyje. - Darbas (Pasvalio raj.), 1974, rugp.13.

Baltrušaičiai E. ir V. Kas papuoš muziejų: [Žinutėje paminėti ir Universiteto kraštotyrininkai]. - Darbas (Pasvalio raj.), 1974, rugp. 13.

Garšva K. Kaip aš Guostagalyje rinkau vietovardžius. - Darbas (Pasvalio raj.), 1974, rugp. 13.

Jatkonis G. Prašom papasakoti: [Apie sociologų darbą Joniškėlio ekspedicijoje]. - Darbas (Pasvalio raj.), 1974, rugp. 13.

Šliavas J. Praeitį atskleidžia žemė: [Apie Pasvalio rajoną]. - Darbas (Pasvalio raj.), 1974, rugp. 13.

Žalkauskas V. Apie etnografdinius tyrinėjimus: [Joniškėlyje]. - Darbas (Pasvalio raj.), 1974, rugp. 13.

Žvingilaitė S. "Kovos kolūkyje". - Darbas (Pasvalio raj.), 1974, rugp. 13.

Kadžytė G. Iš ekspedicijos: [Joniškėlio]. - Darbas (Pasvalio raj.), 1974, rugp. 17.

Katilevičiūtė B. Nedainuota, neporinta. - Darbas (Pasvalio raj.), 1974, rugp. 17.

Mačiekus V. Kraštotyrininkų darbymetis Joniškėlyje. V. Braziūno ir P. Dundzio nuotr.: [Ekspedicijos rezultatai]. - Taryb. studentas, 1974, rugp. 30, p. 3-4.

Jatkonis G. Ekspedicija baigta - darbas prasideda: [Apie sociologų grupės darbą Joniškėlio ekspedicijoje]. - Taryb. studentas, 1974, rugp. 30, p. 3

Pranaitis R. Linksmybių maratonas: [Apie vakarones Joniškėly]. - Taryb. studentas, 1974, rugp. 30.

Rasimavičienė G. (E.?) [Joniškėlio miesto DŽD tarybos Vykdomojo komiteto pirmininkė] Ačiū darbštuoliams mūsų svečiams. - Taryb. studentas, 1974, rugp. 30, p. 3.

Stundžia B. Kalbininkų triūso vaizdelis: [Kalbininkų grupės ataskaita]. - Taryb. studentas, 1974, rugp. 30, p. 3.

Pranaitis R., Žalkauskas V. Linksmybių maratonas. - Tarybinis studentas, 1974 rupjūčio 30, p. 3.

Braziūno Vl. ir Dundzio P. nuotraukose: [Fotoreportažas]. - Taryb. studentas, 1974, rugp. 30.

Braziūnas Vl. Pirmakursi! Naujoke!: [Informacinis kvietimas į klubą]. - Taryb. studentas, 1974, rugp. 30, p. 3.

Braziūnas V. Tvarkom tautosakos derlių: [Po ekspedicijos Joniškėlyje]. - Darbas (Pasvalio raj.), 1974, spalio 1, iliustr.

Braziūnas Vl. Pirmakursi!: [Apie ramuvą]. - Taryb. studentas, 1974, spalio 11, p. 4.

Braziūnas Vl. Į Universitetą atėjo laiškas...: [Žinutė apie Liaudies buities miziejaus direktoriaus padėką]. - Taryb. studentas, 1974, spalio 11, p. 4.

Balaišytė B. Didžiuojuosi savo draugais: [Minimi klubo nariai]. - Taryb. studentas, 1974, spalio 18.

Kadžytė G. Šitam dideliam būry...: [Žinutė apie vakaronę "Žaltvykslėje"]. - Taryb. studentas, 1974, spalio 18, p. 2.

Braziūnas Vl. Šiandien, 20 val....: [Skelbimas, kviečiąs į ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą]. - Taryb. studentas, 1974, lapkr. 15, p. 4.

Braziūnas Vl. Ką nuveikė kraštotyrininkai: [Apie penktųjų klubo gyvavimo metų darbą. Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas; valdybos pirmininku lieka V.Mačiekus. Už Sarių ir Luokės kompleksinių kraštotyros ekspedicijų medžiagos rinkinius ramuvai pripažinta pirmoji vieta ir teisė dalyvauti respublikinėje apžiūroje.]. - Taryb. studentas, 1974, lapkr. 22. p. 4. - Parašas: B. Raziūnas.

Kadžytė G. Nuo penktadienio iki penktadienio: Šešiliktoji Lietuviškoji divizija... V. Braziūno nuotr.: [Apie susitikimą su VU Karinės katedros viršininkau pulkininku V. Repšiu]. - Taryb. studentas, 1974, gruodžio 3, p. 1.

Kalvėnaitė A. Ko lituanistai važiavo į Panevėžį. V.Braziūno nuotr.:  [Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ketvirtakursiai lituanistai svečiavosi Panevėžio II vidurinėje mokykloj: "Daugelis atvykusių studentų - Universiteto Kraštotyrininkų klubo nariai".]. - Tarybinis studentas, 1974, gruod. 3, p. 2.

Kasparas R. Filologų slaunas fakas... Vl. Braziūno nuotr.: [Apie vakaronę filologijos fakultete]. - Taryb. studentas, 1974, gruod. 13.

Kasparas R. "Devyniolikta valanda...". V.Braziūno nuotr.: [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva su profesoriumi Donatu Sauka svečiuojasi VU Filologijos fakulteto profbiuro surengtame vakare]. - Tarybinis studentas, 1974, gruod. 13, p. 3.

Aukštoji mokykla ir kraštotyra: [Žinutėje minimi ir Universiteto kraštotyrininkai]. - Vak. naujienos, 1974, gruod. 17.

V.Žalkus [Žalkauskas V.] Nuo penktadienio iki penktadienio [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos vakaronė su Luokės etnografiniu ansambliu; filmuojama televizijos, rodyta 1974 12 22]. - Tarybinis studentas, 1974, gruod. 20, p. 2.

Girdzevičiūtė G. Nuo penktadienio iki penktadienio: Pabuvojau šeštadienį Vilkaviškyje...: [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva lankosi Vilkaviškio S.Nėries vidurinėje mokykloje]. - Tarybinis studentas, 1974, gr. 20, p. 2.