1973 m. Spausdinti


Straipsniai periodikoje

Sudavičius B. Laimė tapti Universiteto studentu: [Paminėtas ir kraštotyrininkų klubas]. - Taryb. studentas, 1973, sausio 12.

Braziūnas Vl. Daina, sustiprinanti draugystę. Vl. Braziūno ir A. Stanevičiaus nuotr.: [Apie klubo draugystę su Miežionių kaimo žmonėmis]. - Žvaigždė (Švenčionių raj.), 1973 sausio 18.

Juzeliūnaitė D. Ramuviečiai Ricieliuose: [VU kraštotyrininkų ramuvos tautosakininkai dirba ir vakaroja Ricieliuose, lankosi Mardasave]. - Taryb. studentas, 1973, vas. 9, p. 4.

Mačiekus V. Š. m. rugpjūčio 6–18 d. Universitete...: [Skelbimas būsimai ekspedicijai Telšių raj. Luokės apyl.]. - Taryb. studentas, 1973, vas. 9.

Braziūnas Vl. Liaudies dainos keliai: [Minimos Sarių ir Žiūrų ekspedicijos]. - Taryb. studentas, 1973, vas. 16, p. 3. - Grafinė ramuvos rubrika (J.Daniliausko pieš.).

Katilius V. Ką primena talkos: [Kalbama ir apie Istorijos fak. kraštotyrininkų darbą ekspedicijose]. - Tiesa, 1973, vas. 17.

Braziūnas Vl. Trumpai. Šį savaitgalį...:  [1973 02 24–25 VU kraštotyrininkų ramuva svečiavosi Vydeniuose (Varėnos raj.), Ricieliuose (Lazdijų raj.) ir Miežionyse (Švenčionių raj), 1973 03 03 – Ricielių, Miežionių ir Kaniūkų (Varėnos raj.) dainininkai, šokėjai ir muzikantai su VU kraštotyrininkų ramuva vakaros VU Aktų salėje]. Tarybinis studentas, 1973, kov. 2, p. 1.

LLKJS Universiteto komitete [apsvarstyta kraštotyrininkų ramuvos veikla]. Tarybinis studentas, 1973, kov. 2, p. 1.

Juzeliūnaitė D. Universiteto kraštotyrininkai Ricieliuose. - Darbo vėliava (Lazdijų raj.), 1973, kovo 6.

Braziūnas V. Ramuvos vakarai. A. Stanevičiaus nuotr.: [Miežionių ir Kaniūkų koncertas-vakaronė Aktų salėje; vakaras Vydenių kultūros namuose; vakaronė Dailės institute; 1972 03 10 – Kauno J. Aleksonio vidurinėje mokykloje; vakaras Konservatorijoje; 1973 03 17 – Elektrografijos MTI]. Taryb. studentas, 1973, kovo 23, p. 4.

Braziūnas Vl. Liaudies dainos keliai arba pasakojimas apie Vilniaus universiteto kraštotyrininkų veiklą: Iš reporterio bloknoto. - Komj. tiesa, 1973, kovo 24.

Garšva K. Tolimiausia ramuviečių kelionė: [1973 04 07–08 VU kraštotyrininkų ramuva (V. Braziūnas, K. Eigminas, K. Garšva, V. Mačiekus ir kt.) lankosi Pasvalyje, susitinka, vakaroja su Pasvalio ir Linkuvos vidurinių mokyklų moksleiviais, tautosakos pateikėja Ona Bluzmiene]. - Taryb. studentas, 1973, bal. 13, p. 4.

Kutraitė D. Svečiai iš Lenkijos: [Paminėta ir kraštotyrininkų ramuva, talkinusi priimant svečius]. - Taryb. studentas, 1973, bal. 13.

Stundžia B. Susitikimas su liaudies turtų puoselėtoja: [1973 04 06 Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvoje svečiuojasi Rožė Sabaliauskienė ir jos knygos „Prie Merkio mano kaimas“ bendraautoris Juozas Aidulis]. - Taryb. studentas, 1973, bal. 13, p. 4.

Karūžaitė N. Universiteto aktų salėje...: [Žinutė apie draugystės vakarą]. - Taryb. studentas, 1973, bal. 27.

Vaigauskaitė J. Luokė laukia svečių. - Komunizmo švyturys (Telšių raj.), 1973, geg. 24.

Mačiekus V. Universiteto ramuviečiai kompleksinę kraštotyros ekspediciją šiais metais organizuoja Telšių rajone, Luokės apylinkėje.... - Taryb. studentas, 1973, birž. 15, p. 4.

Braziūnas V. Kronika: Vilnius: [I-ja apie ekspediciją Telšių raj. Luokės apyl.]. - Mūsų kalba, 1973, Nr. 3, p. 44.

Vaigauskaitė J. Ekspedicija Luokėje prasidėjo. - Komunizmo švyturys (Telšių raj.), 1973, rugp. 11.

Meilutytė G. Dvi savaitės Luokėje. - Taryb. studentas, 1973, rugp. 31, iliustr.

Vaigauskaitė J. Ekspedicija Luokėje baigėsi. - Komunizmo švyturys (Telšių raj.), 1973, rugs. 1.

Vaigauskaitė J. Iš Luokės – su „kraičiu“. - Tiesa, 1973, rugs. 12.

Katilevičiūtė B. Ko drebėjo ramuviečiai. V. Braziūno nuotr.: [Apie naujokų krikštynas Rūdininkų girioje]. - Taryb. studentas, 1973, rugs. 14, p. 4.

Žeimantas V. Su profsąjungos kelialapiais: [Minima ir Luokės ekspedicija]. - Taryb. studentas, 1973, rugs. 14.

Duoba V. [LKP Telšių rajono komiteto sekretorius] Padėka kraštotyrininkams: [LKP Telšių komiteto sekretoriaus padėka Luokės ekspedicijos dalyviams]. - Taryb. studentas, 1973, rugs. 21, p. 2.

Kraštotyrininkų ramuva pažymėjo Adolfo Sabaliausko-Žalios Rūtos 100-ąsias gimimo metines... A. Stanevičiaus nuotr.: [Žinutė apie minėjimą]. - Taryb. studentas, 1973, rugs. 21, p. 2.

Meilutytė G. [III k. lituanistė] Dvi savaitės Luokėje: [Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos kompleksinėje ekspedicijoje]. Tarybinis studentas,  1973, rugs. 31, p. 3.

Braziūnas V. Apie Rimo „ožį“, Artūro eilėraščius ir netikras Nijolės vestuves: [Kudirkos Naumiesčio vidurinės mokyklos kraštotyrininkų ekspedicija Gelgaudiškyje; tautosakininkų grupei vadovauja V. Braziūnas]. Moksleivis, 1973, Nr. 10, p. 30-32. - Autoriaus nuotr. [p. 31].

Stanevičius A. Vilniaus valstybinio V. Kapsuko...: [Žinutė apie vakarą, skirtą tautosakininko A. Sabaliausko darbams apžvelgti]. - Taryb. mokytojas, 1973, spalio 10. - Parašas: Astaitis S.

Braziūnas V. Nuo penktadienio iki penktadienio [1973 10 19 – VU kraštotyrininkų ramuvos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas; pirmininku liko vyr. dėst. V. Mačiekus]. Tarybinis studentas, 1973, spal. 26, p. 2.

Kokio interklubo mums reikia: Kalbam apie šiandieną – galvojam apie rytdieną: [Universiteto komjaunimo konferencijoje paminėtas ir kraštotyrininkų klubas]. - Taryb. studentas, 1973, lapkr. 16.

Luokėje (Telšių raj.) vyko...: [Žinutė apie ekspediciją]. - Kult. barai, 1973, Nr. 11, p.78.

Kadžytė G. Į Žarėnus miškais nuo Šiaulių...: Alma Mater : [Plačiai ir nuotaikingai apie Luokės ekspediciją]. - Nemunas, 1973, Nr. 11, p. 45.

Braziūnas Vl. Kolega!: [VU kraštotyrininkų ramuva kviečia į savo susirinkimus ir į Luokės ekspedicijos aptarimą (1973 11 24)]. - Taryb. studentas, 1973, lapkr. 23, p. 4.

Stanevičius A. Valstybinės konservatorijos kraštotyrininkai...: [Žinutėje minima ir VU ramuva]. - Taryb. studentas, 1973, lapkr. 23. - Parašas: Staniūnas A.

Staniūnas A. [Stanevičius A.] Nuo penktadienio iki penktadienio [VU kraštotyrininkų ramuva dalyvauja Konservatorijos kraštotyrininkų ir diskusijų klubo surengtoje diskusijoje, kaip dainuoti liaudies dainas; tarp svečių – Beatričė Grincevičiūtė, VU ir Elektrografijos instituto etnografiniai ansamblai, Konservatorijos dėstytojai ir kt.]. Tarybinis studentas, 1973, lapkr. 23, p. 2.

Braziūnas V. „Praėjo trys mėnesiai, kai kraštotyrininkai grįžo iš Žemaitijos, iš Luokės...“. A. Stanevičiaus nuotr.: [1972 11 24 ekspedicijos aptarimas VU Auloje, dalyvaujant Luokės etnografiniam ansambliui ir kitiems luokiškiams]. Tarybinis studentas, 1973, lapkr. 30, p. 2.

Kelmickaitė Z. Koncertuoja Žemaičių etnografinis : [Minima kompleksinė kraštotyros ekspedicija Luokėje]. - Lit. ir menas, 1973, gruod. 1, p. 13.

Andriusevičius J. Vilniaus mieste brukavotam... : [Apie Luokės etnografinio ansamblio viešnagę Vilniuje ir Luokės ekspediciją]. - Komj. švyturys (Telšių raj.), 1973, gruod. 8.

Dutkevičiūtė L. Įamžintos Žiūrų dainos. - Lit. ir menas, 1973, gruod. 8, 9.11.

Račkauskas K. Socialistinių pertvarkymų metraštininkai: [Trumpai ir apie Luokės ekspediciją]. - Tiesa, 1973, gruod. 12.