1970 m. Spausdinti


Straipsniai periodikoje

Kraštotyrininkų ekspedicijos: [Apie Vilniaus kraštotyrininkų darbo rezultatus] // Kauno tiesa. 1970. Vas. 17.

Aukojimasis pasirinktam darbui: P. Dundulienei - 60 metų: [Paminėtas ir VU kraštotyros būrelis]. - Taryb. studentas, 1970, vas. 20.

Braziūnas V., Baltrušaitis V. Mielas lygumų kraštas. [Apie J. Jablonskį ir jo memorialinio muziejaus steigimą Griškabūdyje]. - Draugas (Šakių raj.), 1970, vas. 26. – V. Braziūno] nuotr.

Daujotytė V. Mažvydo atminimo vakaras: [Kvietimas į pirmąjį Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos renginį]. - Taryb. studentas, 1970, vas. 27. - P. 4.

Kučas V. Kraštotyriniai žygiai [„Žiemos atostogų metu Universiteto turistai suruošė keletą žygių, kuriuose rinko kraštotyrinę medžiagą“] // Tarybinis studentas. - 1070. - Vas. 27. - P. 4.

Orenderaitytė A. [I k. žurnalistė]. Zanavykų krašte [VU kraštotyrininkų ramuvos išvyka į Griškabūdį ir Rygiškes, J. Jablonskio gimtinę] // Tarybinis studentas. - 1970. - Vas. 27. - P. 4. - V. Braziūno nuotr.

Stankevičius E. Žeima, žeima, bėk iš keima [VU kraštotyrininkų ramuvos žmonės Užgavėnėse (1970 02 10) Alsėdžiuose, Plateliuose] // Tarybinis studentas. - 1970. - Vas. 27. - P. 4. - Nuotr.

Šliogeris A. [ramuvos tarybos narys]. Kviečiame į mūsų ramuvą // Tarybinis studentas. - 1970. - Vas. 27. - P. 4.

Stankevičius E. Pirmieji ramuvos žingsniai [„Pirmas ramuvos vakaras buvo skirtas M. Mažvydo atminimui“] // Tarybinis studentas, 1970, kovo 13. - P. 2. - [2] J. Mažeikio nuotr.

Buchaveckas S. Į dainų vakarą nuėjus. - Taryb. studentas, 1970, kovo 20.

Juozaitis M. Universiteto kraštotyrininkų ramuva...: [Žinutė apie vakarą „Universiteto istorijos puslapiai“]. - Taryb. studentas, 1970, kovo 27.

Baltrušaitis V. Patrimpo šventė: [Gamtos atbudimo šventė]. - Taryb. studentas, 1970, bal. 3.

Braziūnas V. Su kraštotyrininkų organizuojamomis...: [Žinutės apie dainų vakarą bei E. Šimkūnaitės ir V. Baltrušaičio pasakojimą apie vandens dievą]. - Taryb. studentas, 1970, bal. 3.

Kraštotyrininkų ramuva: Iš mūsų darbo planų. - Taryb. studentas, 1970, bal. 3.

Kudaba Č. Prasmingi istorijos puslapiai: [Apie Universitetą tarybiniu laikotarpiu]. - Taryb. studentas, 1970, bal. 3.

Baltinas V. Vilniaus universitete...: [Žinutė apie naujai susikūrusio klubo veiklą]. - Vak. naujienos, 1970, bal. 6.

Nenartavičiūtė E. Po susitikimo su etnografu V. Miliumi. - Taryb. studentas, 1970, bal. 24.

Trinkūnas J. Kraštotyra ir ateizmas. - Taryb. studentas, 1970, bal. 24.

Braziūnas V. Draugystė tęsiasi: [Žinutė apie Universiteto istorijos fakulteto kraštotyrininkų ir Kriklinių apyl. tarybos VK pirmininko A. Mažylio draugystę]. - Darbas (Pasvalio raj.), 1970, bal. 25.

Žuvusiųjų už laisvę šlovei: [Apie susitikimą su Švenčionių rajono jaunimu]. - Tarybinis studentas, 1970, geg. 8.

Buckus A. Neužmiršime! [Apie susitikimą prie studentų supilto šlovės piliakalnio Švenčionių rajone]. - Taryb. studentas, 1970, geg. 15, iliustr.

Daujotytė V. Jorė – Kernavėje: [Apie ramuviškių talką Kernavėje ir susitikimą su vietos gyventojais]. - Taryb. studentas, 1970, geg. 15.

Kučas V. Ąžuolo tėviškėje. [Profesoriaus Z. Žemaičio gimtinėje]. - Taryb. studentas, 1970, geg. 15. – A. Jusiūno nuotr.

Kviečiame į ekspediciją: [Vilniaus raj. Dūkštų apyl.]. - Taryb. studentas, 1970, geg. 15.

Šliogeris A. Didvyriams: [Žinutė apie Švenčionių raj. naujai supiltą piliakalnį partizanams]. - Taryb. studentas, 1970, geg. 15.

Braziūnas V. Grožio stebuklai: [Pasakojimai apie išvykoje į Rūdiškes rinktą liaudies kūrybą]. - Taryb. studentas, 1970, birž. 26.

Kraštotyrinės stovyklos dalyvių dėmesiui!: [Informacinis pranešimas]. - Taryb. studentas, 1970, birž. 26.

Petrika A. Kokius dievus garbino žemaičiai. - Taryb. studentas, 1970, birž. 26.

Kudaba Č. Ekspedicija Dūkštose. - Draugystė (Vilniaus raj.), 1970, rugp. 4.

Studentiškas teletaipas: [Žinutė apie ekspediciją Vilniaus raj. Dūkštų apyl.]. - Komj. tiesa, 1970, rugp. 5.

Pavlova G. Seminaras Dūkštose. - Draugystė (Vilniaus raj.), 1970, rugp. 6.

Braziūnas V. Griškabūdžio stubose: [Apie Lietuvos istorijos ir kraštotyros būrelio ekspediciją]. - Taryb. studentas, 1970, rugp. 28.

Kudaba Č. Pirmieji: [Apie Dūkštų kompleksinę kraštotyros ekspediciją]. - Taryb. studentas, 1970, rugs. 4.

Trinkūnas J. Tautosakininkai Dūkštų krašte: [Apie ekspediciją]. - Taryb. studentas, 1970, rugs. 4.

Orenderaitytė A. J. Jablonskiui atminti: [Apie ekspediciją Griškabūdžio apyl. ir kuriamą J. Jablonskio muziejų]. - Lit. ir menas, 1970, rugsėjo 5, p. 5.

Baltrušaitis V. Jono Jablonskio memorialinio muziejaus pamatus padėjus. - Draugas (Šakių raj.), 1970, rugs. 10.

Kronika: [Žinutė apie Šakių raj. Griškabūdyje vykusią ekspediciją]. - Gimt. kraštas, 1970, rugs. 10, p. 8.

Venckūnas A. Rygiškių Jonui atminti: [Apie muziejaus steigimą]. - Tiesa, 1970, rugs. 27.

Stanevičius A. Iš praeities – ateičiai: [Apie susirinkime apžvelgtą nuveiktą darbą ir planus ateičiai]. - Taryb. studentas, 1970, spalio 2.

Daugudis V. Įdomus Vilnijos senovės puslapis: [Dūkštų apyl. archeolog. paminklai]. - Taryb. studentas, 1970, spalio 16.

Kudaba Č. Kraštotyrinės veiklos metus apžvelgus. - Taryb. studentas, 1970, spalio 16. – Č. Kudabos, V. Baltrūno ir V. Naujiko nuotr.

Stankevičius E. Darbais gyva [Apie Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą] // Lit. ir menas. - 1970. - Spal. 24. - P. 2.

Stanevičius A. Gera draugystė: [Apie kraštotyrininkų kelionę į Žiūrų kaimą]. - Raud. vėliava (Varėnos raj.), 1970, lapkr. 3.

Katkauskaitė S. Ūlos pakrantėmis: [Apie susitikimą su Žiūrų žmonėmis, Dzūkija]. - Taryb. studentas, 1970, lapkr. 6.

Stanevičius A. Mūsų šaknys: [Apie ramuviškių susitikimą su senaisiais Vilniaus krašto mokytojais]. - Taryb. studentas, 1970, lapkr. 6.

Šimelionytė N. Universiteto studentų kavinėje: [Žinutė apie vakaronę-susitikimą su senaisiais Vilniaus krašto mokytojais ir dainininkėmis nuo Pelesos]. - Lit. ir menas, 1970, lapkr. 7, p. 15.

Kudaba Č. Svečiuose – vyresnioji karta. - Gimt. kraštas, 1970, lapkr. 12, p. 8.

Skulsčienė M. Šventė Plokščiuose: [Apie dalyvavimą Plokščių 1300 m. sukakties šventėje]. - Lit. ir menas, 1970, lapkr. 14, p. 10.

Stanevičius A. Apie liaudies mediciną: [Apie susitikimą su biol. m. kand. E. Šimkūnaite; trumpa Lietuvos liaudies medicinos istorija]. - Taryb. studentas, 1970, lapkr. 27.

Spalio 30 d.: VVU... [Žinutė apie Vilkijos krašto mokytojų viešnagę]. - Kult. barai, 1970, Nr. 12, p. 68.

Mertynaitė Z. Naujiena: ekonomistų kraštotyrinė sekcija. [Apie sekcijos įsijungimą į kraštotyrinę veiklą]. - Taryb. studentas, 1970, gruod. 11.