1969 m. Spausdinti


Straipsniai periodikoje

Kučas V. Kodėl medžiai nekeliauja? [Vilniaus universiteto turistų klubo sąskrydis Rūdninkų girioje; persakomi ir klubo pirmininko V. Baltrūno žodžiai, jog „svarbu [...], kad mes ne tik turistai, bet ir žygeiviai, o tai reiškia – mylime ir saugome gamtą, domimės ir branginame liaudies kultūros vertybes, stengiamės giliau pažinti tėvynę, mokame linksmintis“] // Tarybinis studentas. - 1969. - Sp. 3. - P. 4.

Stankevičius E. Istorijos versmės [„Įvyko pirmasis Universiteto kraštotyros būrelio susirinkimas. Apie būrelio veiklą praeitais metais pasakojo pirmininkė Vida Jukniūtė (IV kurso istorikė)“] // Tarybinis studentas. - 1969. - Sp. 24. - P. 1.

Balčiūnaitė J. Mylėkim didį turtą – savo kraštą [Vilniaus universiteto turistų klube „šiais metais bus bandyta suorganizuoti kraštotyrininkų būrelį“] // Tarybinis studentas. - 1969. - Sp. 31. - P. 4.

Girininkas A. [III k. istorikas, Lietuvos istorijos sekcijos narys]. Protėvių gerba: [Apie mirusiųjų pagerbimą – vėlines]. - Taryb. studentas, 1969, spalio 31.

Kučas V. Kraštotyros dienos: [Apžvelgiamos kraštotyrinio darbo kryptys]. - Taryb. studentas, 1969, lapkr. 1.

Kraštotyrinių dienų programa [Vilniaus universitete 1969 11 25–30]. - Taryb. studentas, 1969, lapkr. 21, P. 4.

Kučas V. [UTK kraštotyros būrelio vadovas]. Kraštotyrinės dienos [Vilniaus universitete 1969 11 25–30] // Tarybinis studentas. - 1969. - Lapkr. 21. - P. 4.

Jaskutėlis V. Universiteto kraštotyrininkai: [Žinutė apie Universitete veikiančius gamtininkų, turistų ir istorikų kraštotyros būrelius]. - Komj. tiesa, 1969, lapkr. 27.

Alminas A. ...Gamtos: [fakulteto kraštotyrininkai; 1969 11 25–30 kraštotyrinės dienos Vilniaus universitete]. - Taryb. studentas, 1969, lapkr. 28.

Baltrūnas V. Turistų klubo...: [kraštotyrininkai; 1969 11 25–30 kraštotyrinės dienos Vilniaus universitete]. - Taryb. studentas, 1969, lapkr. 28.

Braziūnas V. Ir istorijos fakultetų kraštotyrininkai [1969 11 25–30 kraštotyrinės dienos Vilniaus universitete]. - Taryb. studentas, 1969, lapkr. 28.

Kučas V. Kad gyvenimas būtų gražesnis...: [apie liaudies skulptūrą; 1969 11 25–30 kraštotyrinės dienos Vilniaus universitete]. - Taryb. studentas, 1969, lapkr. 28. - P.3. - Nuotr.

Kudaba Č. Neliesta pradalgė: [Apie Universiteto fakultetų istorijos rašymo būtinumą; 1969 11 25–30 kraštotyrinės dienos Vilniaus universitete]. - Taryb. studentas, 1969, lapkr. 28. – P. 3, 4.

Stravinskas A. Dirbti reikia visiems: [Apie kraštotyrininkų darbą saugant respublikos paminklus; 1969 11 25–30 kraštotyrinės dienos Vilniaus universitete]. - Taryb. studentas, 1969, lapkr. 28. – P. 3.

Apie klubų ir būrelių veiklą [„VVU komjaunimo komitetas, išklausęs komisijos pranešimą apie Universiteto klubų bei literatų ir kraštotyros būrelių vadovų informaciją, nutarė: [...] 4. Prašyti šias Universiteto katedras koreguoti dalykiniu-profesiniu bei organizaciniu atžvilgiu klubų bei būrelių veiklą: [...] e) Kraštotyros būrelio – Lietuvos TSR istorijos katedra ir Universiteto kraštotyros taryba“] // Tarybinis studentas. - 1969. - Gr. 12. - P. 3. - (Rubr.: VVU komjaunimo komitete).

Kraštotyros taryba [„Lapkričio 26 d. Universiteto partinio komiteto posėdyje buvo patvirtinta Kraštotyros taryba (pirmininkas doc. Č. Kudaba)“] // Tarybinis studentas. - 1969. - Gr. 12. - P. 3.

Lapkričio 26 d. Universiteto partinio komiteto...: [I-ja apie doc. Č. Kudabos patvirtinimą kraštotyros tarybos pirmininku]. - Taryb. studentas, 1969, gruod. 19.

Naujieji metai – Rūdninkuose [„apie senuosius laikus Universiteto turistų klubo kraštotyrininkams pasakoja 80-metė Dirvonėnų senutė...“] // Tarybinis studentas. - 1969. - Gr. 26. - Nuotr.