1989 m. Spausdinti

Publikacijos knygose

Braziūnas V. Liaudies daina Universitete. 1969... // Braziūnas V. Užkalbėti juodą sraują. – V.: Vaga, 1989. – P. 125–126.


Straipsniai periodikoje

...

Aut (?). Skambėkit, kanklės inkilinės // Komjaunimo tiesa. 1989, balandžio 27. P. 2(?)3.

Trinkūnas J. Senasis lietuvių tikėjimas ir Vydūnas // Literatūra ir menas. 1989, rugpjūčio 26. P. 13. P. Rimšos iliustr.

Kulikauskaitė R. [Iš po tamsios debesų skraistės...] // Universitas Vilnensis. – 1989, lapkričio 10. – P. 4. – G. Švilpos nuotr.

Petrašiūnas A. Iš Giedraičių krašto praeities // Universitas Vilnensis. – 1989, lapkričio 10. – P. 4.

Stundžia B. Patarmių sankirtoje // Universitas Vilnensis. – 1989, lapkričio 10. – P. 4.

trūksta duomenų...